Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Chiều ngày 9/11, Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (đợt II) năm 2023. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thị Hoa – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm  Chính trị huyện.

Trong  7 ngày (từ ngày 3/11/2023 đến ngày 7/11/2023), 98 học viên đến từ các Chi, Đảng bộ cơ sở đã được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo;  khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường Quốc phòng, An ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là Đảng viên ĐCSVN. Ngoài ra các học viên còn được nghe chuyên đề: Tình hình kinh tế – xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu tại lễ bế giảng

Kết thúc lớp học, 100% học viên đều đạt yêu cầu về chất lượng nội dung của các chuyên đề và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng đảng viên mới. Trong đó,  23,5 % học viên xếp loại giỏi; 39,8 %   học viên xếp loại khá; 36,7% học viên xếp loại trung bình.

Trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng đảng viên mới cho các học viên

Tại lễ bế giảng, Trung tâm Chính trị huyện đã khen thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)