Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá kết quả công tác 9 tháng năm 2019

Sáng ngày 25/9, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị để đánh giá kết quả công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tich HĐND, UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Huyện ủy Đầm Hà, trong điều kiện kinh tế xã hội của huyện còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn và nhân dân trong huyện nên trong 9 tháng huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực: 21/21 chỉ tiêu dự kiến hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, trong đó 5/21 chỉ tiêu đến thời điểm hiện nay đã hoàn thành kế hoạch. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của huyện đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh và tình hình thực tế của địa phương. Điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của Huyện ủy đảm bảo sát, đúng và phù hợp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ có trách nhiệm, thống nhất trong hành động, kịp thời điều chỉnh trong phương pháp làm việc phù hợp, sát sao. Tổ chức Hội nghị chuyên đề về thực hiện hợp nhất tổ chức và nhất thể hóa chức danh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Việc thực hiện quy hoạch, sắp xếp, luân chuyển, bố trí cán bộ thực hiện chặt chẽ, trên cơ sở rà soát tổng thể để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đảm bảo nguồn cán bộ kế cận. Đổi mới hình thức, nội dung đánh giá chất lượng cán bộ, công chức. Chủ động triển khai Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Triển khai các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được triển khai kịp thời đảm bảo về tiến độ và chất lượng. Chú trọng giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại của công dân. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; giữ vững kỷ luật; kỷ cương công vụ, chỉ số cải cách hành chính tăng 7 bậc, chỉ số hiệu quả quản trị (DGI) đứng thứ 2/14 địa phương.

Kinh tế tiếp tục phát triển trên các lĩnh vực và tăng so với cùng kỳ. Nông nghiệp tăng 9,5%. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 121,5%; thương mại, dịch vụ tăng 14,2%. Thu ngân sách trên địa bàn đảm bảo kế hoạch, tăng 45% so với cùng kỳ. Công tác thu hút đầu tư đặc biệt quan tâm. Các chỉ số về sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh được cải thiện. Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135 được các cơ quan, đơn vị, các xã vào cuộc tích cực. Công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm.

An sinh xã hội được đảm bảo, hoat động văn hóa, văn nghệ, TDTT có nhiều đổi mới, tạo sức hút với đông đảo người dân trong và ngoài huyện. Lĩnh vực du lịch bước đầu có những khởi sắc. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá, làm rõ hơn về những kết quả đạt được, đồng thời cũng thẳng thắn nêu rõ một số hạn chế cần khắc phục như chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề  tại một số chi bộ còn thấp, tính quyết liệt, trách nhiệm của người đứng đầu tại một số đơn vị chưa cao; chất lượng giáo dục so mới mặt bằng chung của tỉnh còn thấp; tình hình an ninh trật tự, ATGT tiềm ẩn phức tạp. Ngoài ra các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào Bộ Quy tắc ứng xử “Người Đầm Hà đoàn kết; sáng tạo; tự tin; thân thiện”; Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 31 – CT/TU ngày 24/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện kết luận số 80 – KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Báo cáo các nội dung Thường trực Huyện ủy được ủy quyền giải quyết theo quy định trong tháng 9/2019 và công tác cán bộ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả đạt trong công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trong 9 tháng. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục và đề nghị trong quý IV/2019 cần tập trung thực hiện các Chỉ thị của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy và Huyện ủy về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng; chuẩn bị cho công tác bầu trưởng thôn, bản, khu phố; vận động cho chương trình xây dựng nông thôn mới; rà soát, tập trung công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; Hoàn thiện và triển khai các Đề án, chương trình theo Nghị quyết số 20 – NQ/HU của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Về Bộ Quy tắc ứng xử “Người Đầm Hà đoàn kết; sáng tạo; tự tin; thân thiện”, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị trên cơ sở các ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo, Phòng Văn hóa tiếp thu, chỉnh sửa, rà soát câu từ cho rõ ràng, chặt chẽ, dễ nhớ, dễ thực hiện đồng thời giao cho UBND huyện ra quyết định ban hành.

                                   Mai Thắm (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)