Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tập huấn nghiệp vụ Cổng thông tin điện tử các xã, thị trấn

Nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí trong Bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới, cụ thể về tiêu chí 8 về thông tin – truyền thông; sáng ngày 26/9/2019, UBND huyện Đầm Hà tổ chức tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng Cổng thông tin điện tử thành phần xã, thị trấn.

Việc xây dựng các trang web thành phần cho UBND các xã, thị trấn trên Cổng thông tin điện tử huyện bao gồm các thành phần: Tổ chức bộ máy hành chính, thông tin liên hệ của cán bộ, công chức; Thông tin địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyến thống, văn hóa, di tích, danh thắng (nếu có); Tin tức về hoạt động của cơ quan nhà nước; Thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách; Thông tin về định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; Cung cấp các quy trình, mẫu biểu thủ tục hành chính cấp xã trên trang thông tin điện tử riêng của xã hoặc trên cổng thông tin điện tử huyện. Ngoài ra, tùy theo điều kiện mỗi địa phương có thể tạo thêm các thành phần khác phù hợp.

Hướng dẫn học viên khai thác, vận hành Cổng thông tin điện tử

Tham dự tập huấn các học viên đã được cấp các tài khoản vận hành trang thông tin điện tử và khai thác sử dụng cổng thông tin cấp xã, thị trấn; hướng dẫn sử dụng quản trị nội dung Cổng thông tin điện tử xã, thị trấn; cách vận hành, đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử các xã, thị trấn; kỹ năng khai thác, thu thập thông tin và viết tin, bài đăng trên cổng thông tin điện tử. Qua đó, giúp các xã, thị trấn quản lý, vận hành và khai thác sử dụng cổng thông tin điện tử một cách hiệu quả.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà