Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Chiều ngày 24/9, đoàn kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ huyện đã tổ chức  họp bàn và  cho ý kiến về báo cáo kết quả kiểm tra. Đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, trưởng đoàn kiểm tra chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và cho ý kiến vào nội dung báo cáo kết quả kiểm tra. Theo đó, từ ngày 16/8- 11/9/2019, Đoàn kiểm tra đã nghiên cứu báo cáo kết quả tự kiểm tra và kiểm tra trực tiếp tại 31/35 chi, đảng bộ cơ sở. Kết quả khẳng định, nhiệm kỳ qua, hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã có nhiều đổi mới, hệ thống chính trị có sự điều chỉnh, sắp xếp lại cho phù hợp với thực tiễn địa phương, nhằm phát huy hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã ban hành các kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, sơ, tổng kết thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện ủy gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Quyết liệt thực hiện Đề án 25 gắn với thực hiện Nghị quyết TW6 (khóa XII) đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả: chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được nâng lên; công tác phát triển đảng viên được chú trọng quan tâm. Triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra được tăng cường và đảm bảo theo kế hoạch; kịp thời, nghiêm túc kiểm điểm xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định. Công tác Dân vận của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân được triển khai tích cực, hiệu quả; dân chủ ở cơ sở được mở rộng và phát huy tốt hơn. Hoạt động của cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố và phát huy hiệu quả trong vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước ở địa phương, tham gia phát triển kinhh tế- xã hội; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Kinh tế – xã hội tiếp tục phát triển; quốc phòng – an ninh đảm bảo; bộ mặt đô thị, nông thôn từng bước được đổi mới; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân được nâng lên. Đến nay huyện đã có 6/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 2 xã và 19 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,68%.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện lưu ý thư ký đoàn kiểm tra tiếp thu các ý kiến trong hội nghị đối với từng nội dung cụ thể trong báo cáo, tiếp tục điều chỉnh, cập nhập, bổ sung thêm số liệu, khẩn trương hoàn thiện báo cáo để trình Ban thường vụ, Ban chấp hành trong kỳ họp tới.

                                                  CTV.Minh Hải