Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Ngày 16/3, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 657-KL/TU ngày 29/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ Đầm Hà; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2020 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2020, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh và tình hình thực tiễn ở địa phương, cùng với sự chủ động, quyết liệt, sáng tạo và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, huyện Đầm Hà  đã đạt được nhiều kết quả tích cực; 20/21 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch đề ra, trong đó có 08/21 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đặc biệt là hoàn thành “mục tiêu kép” vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế; chỉ đạo cơ sở tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy; thực hiện tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm; tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị; Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền;  đẩy mạnh cải cách hành chính, quy hoạch, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng; tập trung phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Tổng giá trị sản xuất trên 03 lĩnh vực năm 2020 ước đạt 4.997 tỷ đồng; tăng trưởng kinh tế 13,4%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 117,6 tỷ đồng bằng 188% dự toán tỉnh giao, 160% dự toán huyện giao. Huyện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới cấp huyện; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 04 xã Quảng Tân, Đầm Hà, Dực Yên, Tân Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó xã Quảng Tân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,14%; hộ cận nghèo còn 1,58%.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, Huyện Đầm Hà đã ban hành một số Nghị quyết, Chương trình hành động để triển khai thực hiện. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lựa chọn chủ đề công tác năm 2021 là “Giữ vững địa bàn an toàn và tốc độ phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới; tích hợp, bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch; nâng chất tiêu chí xây dựng nông thôn mới chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện”. Đồng thời chủ động xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kịch bản phát triển kinh tế năm 2021 trong trạng thái bình thường mới; đề ra các giải pháp, mục tiêu cụ thể, phù hợp với tình hình của địa phương, với định hướng phát triển là: Hình thành vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; sản xuất giống và nuôi thương phẩm thủy sản; vùng sản xuất và chế biến nông, hải sản cung cấp cho các khu du lịch, khu kinh tế và xuất khẩu.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia ý kiến về một số nội dung, bố cục, các giải pháp, biện pháp, nội dung một số đề xuất, kiến nghị cần điều chỉnh, bổ sung, cập nhật trong báo cáo.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viện, Bí thư Huyện ủy đề nghị: trên cơ sở ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Văn phòng Huyện ủy tiếp thu, bổ sun, hoàn thiện báo cáo. Trong đó, ngoài số liệu đã nêu, cần phân tích, đánh giá sâu hơn về kết quả, nguyên nhân, giải pháp, biện pháp triển khai thực hiện; nêu bật được những nét nổi bật, những điểm nhấn, điểm mới, đột phá. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, xác định đây là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2021 – 2025. Huyện tập trung thực hiện chủ đề năm; hoàn thiện các quy hoạch; chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; triển khai các công trình, dự án trọng điểm; đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về công tác tổ chức, cán bộ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)