Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Ngày 14/11, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đầm Hà có ý nghĩa quan trọng trong việc xác lập sự ổn định về mặt pháp lý đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, là căn cứ để tiến hành giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường theo hướng sử dụng đất bền vững.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến đánh giá kết quả việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất; phân tích tồn tại, hạn chế, chỉ tiêu, nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực; giải pháp thực hiện.v.v.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Đối với các căn cứ, cần quan tâm đến Quy hoạch vùng huyện, tính toán thứ tự đưa vào quy hoạch sử dụng đất, hạn mức sử dụng các loại đất; thời kỳ quy hoạch sử dụng đất đảm bảo thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội cho giai đoạn đến năm 2030; quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 24/2/2023 của  UBND tỉnh về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 – 2030. UBND huyện chỉ đạo tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị và thẩm định của Hội đồng thẩm định của tỉnh; ý kiến thẩm tra của Ban kinh tế xã hội HĐND huyện, Thông báo kết luận của Thường trực Huyên ủy để thực hiện; đảm bảo đúng nguyên tắc, định hướng, ưu tiên các chỉ tiêu phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế trọng điểm của huyện; có biểu phụ lục so sánh, giải trình các nội dung tăng, giảm; bám sát các chủ trương, chỉ đạo của cấp ủy; các xã, các ngành có liên quan đến chỉ tiêu sử dụng đất rà soát, trao đổi, phối hợp, thống nhất.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến rút kinh nghiệm công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Tỉnh và 75 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ huyện; cho ý kiến về nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND huyện khóa V; cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền theo đề nghị của UBND huyện; công tác tổ chức, cán bộ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)