Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 14/11/2023, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức họp thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện, phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 19-20/12/2023, tại Hội trường BCH Đảng bộ huyện. Tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ xem xét các báo cáo của HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, Toà án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự và Viện Kiểm sát nhân dân huyện đánh giá kết quả công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ủy ban ban nhân dân huyện báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 14; Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 và Thông báo Kết luận số 169/TB-TTHĐND ngày 15/5/2023 của Thường trực HĐND huyện; Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023; Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua các Tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội huyện năm 2024; dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách và một số giải pháp điều hành ngân sách huyện năm 2024; Kế hoạch đầu tư công năm 2024; điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 Khu du lịch đảo Núi Cuống tại xã Đại Bình, huyện Đầm Hà đến năm 2040; Chương trình phát triển đô thị thị trấn Đầm Hà đến năm 2030, định hướng đến năm 2040. Công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện dự kiến từ ngày 28/11/2023 đến 03/12/2023.

Đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện thống nhất với nội dung chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp. Đồng thời, đề nghị UBND huyện phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chuẩn bị tốt các nội dung của kỳ họp. Các cơ quan tham mưu chủ động chuẩn bị tốt các tài liệu phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; tài liệu phục vụ hoạt động thẩm tra, giám sát và tài liệu chính thức trình tại kỳ họp đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thời gian quy định. Các tổ Đại biểu HĐND huyện chủ động phối hợp với các xã, thị trấn trong hoạt động tiếp xúc cử tri đảm bảo theo KH. Các Ban HĐND huyện chủ động tiếp cận sớm với các dự thảo báo cáo, tờ trình để chủ động khảo sát, thẩm tra sớm, đảm bảo chất lượng. Các Tổ đại biểu HĐND huyện chủ động giám sát, khảo sát sớm các kiến nghị, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Văn phòng HĐND- UBND huyện chủ động hoàn thiện các báo cáo, tài liệu để cung cấp cho các Ban của HĐND huyện.

Quốc Nghị