Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng

Chiều ngày 29/4, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy để cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 03  – NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2021 – 2025. Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04 – NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 – 2025. Hội nghị  cũng đã nghe báo cáo về các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau hội nghị hiệp thương lần 3, Ủy ban bầu cử huyện và các xã, thị trấn đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, qua mạng xã hội về cuộc bầu cử; thực hiện niêm yết công khai danh sách những người ứng cử theo quy định; quan tâm giải quyết các khiếu nại tố cáo liên quan đến người ứng cử; tập trung chuẩn bị tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa ứng cử viên và cử tri; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử, công tác triển khai các bước đã được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy trình và tiến độ.

Đại biểu tham gia ý kiến

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng ủy, Ban CHQS huyện, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 03- NQ/TU, Nghị quyết số 04 –NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xác định rõ nhóm mục tiêu cụ thể, các nhiệm vụ và giải pháp phải sát với tình hình thực tiễn của huyện; về tổ chức thực hiện cần xác định rõ cơ quan thực hiện, thời gian hoàn thành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị .

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh trong thời gian tới Ủy ban bầu cử huyện, các xã thị trấn, các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử; rà soát danh sách cử tri, kiểm tra, rà soát việc niêm yết danh sách, tiểu sử ứng cử viên, quan tâm đến những địa bàn vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trang bị tốt các kiến thức, kỹ năng cho các ứng cử viên vận động tranh cử; tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; xây dựng kịch bản, kế hoạch, tổ chức diễn tập bầu cử trong điều kiện có dịch covid – 19. Quan tâm nắm tình hình nhân dân, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo. Bám sát các kết luận của Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh, thực hiện các nội dung công việc theo kết luận. Tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử, phát động vệ sinh môi trường, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Trong công tác phòng dịch covid – 19 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện 5K, thực hiện giữ khoảng cách an toàn, yêu cầu kiểm soát người đi đến từ vùng dịch, thống kê, rà soát người từ địa phương khác trở về, rà soát kiện toàn các tổ covid cộng đồng, giữ vững địa bàn an toàn, tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

                                                      Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)