Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà thực hiện chi trả lương hưu, Trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 5 và tháng 6 vào cùng một kỳ

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh. Bảo hiểm xã hội huyện Đầm Hà chi trả lương hưu tháng 5, tháng 6/2021 vào cùng một kỳ chi trả qua hệ thống bưu điện.

Để tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, BHXH huyện Đầm Hà phối hợp với Bưu điện Đầm Hà sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hai tháng 5 và tháng 6 năm 2021 vào cùng kỳ chi trả lương hưu tháng 5 năm 2021, bắt đầu từ ngày 06/5/2021 (hoàn thành trước ngày 20/5/2021) tại các điểm chi trả của Bưu điện Đầm Hà.

Trong quá trình chi trả, nhân viên bưu điện phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn phòng chống dịch cũng như thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế) của Bộ Y tế.

Cơ quan BHXH huyện cũng đề nghị người hưởng phối hợp chặt chẽ trong việc tuân thủ các quy định về an toàn phòng chống dịch, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của Chính phủ, của tỉnh và của huyện ./.

                                                                          Việt Tân (BHXH Đầm Hà)