Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến vào Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV

Chiều ngày 26/2, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến về Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và một số nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó chủ tịch HĐND, UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung: Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo nội dung làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Kết luận số 386/KL – TU ngày 8/3/2019 của Tỉnh ủy; nhiệm vụ giải pháp năm 2020 và triển khai Nghị quyết số 20 – NQ/TU ngày 2/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quyết định phân công nhiệm vụ trọng tâm cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2020; Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 13 – NQ/HU ngày 16/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện  về phát triển sản xuất, đưa các xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành chương trình 135; Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50 – CT/TW ngày 4/3/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng(khóa IX) về “Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 39

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị Văn phòng Huyện ủy, Ban Tuyên giáo, UBND huyện tiếp thu ý kiến của các đại biểu, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo. Đối với Quyết định phân công nhiệm vụ trọng tâm cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2020, cần điều phù hợp với vai trò, nhiệm vụ, lĩnh vực các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Thực hiện quy trình các bước trong công tác cán bộ, chiều cùng ngày Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tổ chức Hội nghị lần thứ ba mươi chín để cho ý kiến vào Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

                                                  Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)