Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở huyện sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Sáng ngày 21/7, Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo QCDC huyện chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 35 – CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; quyết liệt, đồng bộ, triệt để các chủ trương, biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid 19, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với người dân, giải quyết đơn thư của công dân. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả. Việc thực hiện công khai, minh bạch có nhiều chuyển biến tích cực, đa dạng các hình thức công khai mang lại hiệu quả.

MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động, giải quyết đơn thư, giám sát và phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp kịp thời kiện toàn, bổ sung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên gắn với ngành, lĩnh vực chuyên môn phụ trách. Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp được quan tâm, công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện QCDC được chú trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá, làm rõ hơn kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân những hạn chế và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo QCDC huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo QCDC huyện, ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí đề nghị tiếp tục tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó xã Quảng Lâm bám sát, hoàn thành tiêu chí để về đích nông thôn mới, các xã Đầm Hà, Tân Bình, Dực Yên, Tân Lập phấn đấu hoàn thành nông thôn mới nâng cao và xã Quảng Tân hoàn thành thôn mới kiểu mẫu. Đối với các xã ven biển, tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 18 CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản bền vững. Quản lý bãi triều, đẩy mạnh thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh, của huyện đạt kết quả; 4 xã Quảng Tân, Dực Yên, Quảng An, Tân Bình tập trung cho công tác GPMB cao tốc Vân Đồn – Móng Cái giai đoạn 2, quan tâm việc thực hiện  áp giá và kiểm đếm đảm bảo quyền lợi của nhân dân. Phát huy trách nhiệm Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng; Nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo công khai minh bạch trong sử dụng tài chính đối với các xã, thị trấn, các trường học, thôn, bản, khu phố, quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo, nắm tình hình tư tưởng trong nhân dân.

                                  Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)