Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp huyện đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 21/7, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp huyện đã tổ chức cuộc họp để đánh giá kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Dự cuộc họp có đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh covid -19 diễn biến phức tạp nhưng công tác tư pháp và cải cách tư pháp của huyện vẫn tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49 – NQ/TW của Bộ Chính trị.

Công tác lãnh chỉ đạo được tăng cường và sâu sát, đã ban hành chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc.

Chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp huyện được nâng lên rõ rệt, đã nhận thức đúng đắn về chủ trương, quan điểm của Đảng, nhà nước về chiến lược cải cách tư pháp, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự án luật, nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ cải các tư pháp, các vụ án điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo khách quan, đúng pháp luật, đúng thời hạn luật định. Các bản án và quyết định được ban hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Công tác phối hợp giữa các ngành tư pháp ngày càng chặt chẽ. Tổ chức sắp xếp đội ngũ phụ trách công tác tư pháp huyện đến cơ sở được kiện toàn, đi vào hoạt động ổn định, trình độ, tinh thần trách nhiệm, lề lối tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, tăng cường góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến phát biểu thảo luận của thành viên Ban chỉ đạo, kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2020 tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đối với công tác tư pháp các xã, thị trấn; quan tâm chỉ đạo công tác hòa giải cơ sở, trong đó trú trọng tập huấn, lựa chọn cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất chính trị làm công tác hòa giải; Tăng cường  phối hợp giữa các cơ quan làm công tác tư pháp với các xã nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhân dân. Nâng cao chất lượng thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật, quản lý chặt chẽ hộ tịch, hộ khẩu. Cơ quan tư pháp tích cực tham mưu cho lãnh đạo huyện giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài, tránh đơn thư khiếu kiện, quan tâm nâng cao chất lượng các đại biểu hội thẩm nhân dân.

                                              Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)