Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Chỉ đạo huyện họp triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Sáng ngày 9/3/2020, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Đầm Hà tổ chức họp triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Trung tâm Y tế và Phòng Y tế huyện đã báo cáo kế hoạch và phương án triển khai đáp ứng với các cấp độ dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (Covid-19); kế hoạch kiểm tra sức khỏe toàn dân, bảo đảo cho công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện do BCĐ huyện xây dựng.

Phòng Y tế báo cáo kế hoạch kiểm tra sức khỏe cho toàn dân

Theo đó, BCĐ huyện đã xây dựng các phương án xử lý cụ thể đối với các tình huống có thể xẩy ra; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ để triển khai thực hiện, vận hành cơ chế khi có tình huống xẩy ra theo kịch bản; từ ngày 10/3/2020 huyện Đầm Hà sẽ tổ chức khám sức khỏe ban đầu để lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe cho tất cả người dân trên địa bàn, để bảo đảm tốt nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, thông tin về tình hình diễn biến chung của dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, tỉnh và trong cả nước; chỉ đạo về công tác phòng chống dịch của các cấp; công tác chuẩn bị vật tư y tế để ứng phó khi có dịch xẩy ra trên địa bàn…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện chỉ đạo tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện đề nghị các thành viên BCĐ huyện, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cần kiên trì, nỗ lực, chủ động thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh với phương châm “3 trước” là: Nhận diện, chủ động phòng, chống trước, chuẩn bị phương án, phương tiện vật tư trước; phát hiện, hành động, xử lý trước; “4 tại chỗ” là: Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí, nhân lực tại chỗ; tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến người dân về tình hình diễn biến của dịch bệnh, cách phòng chống để người dân chủ động phòng tránh; BCĐ của huyện cần xây dựng hoàn thiện ngay cơ chế vận hành xử lý tình huống cụ thể của 3 cấp độ; Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện triển khai ngay việc kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt và lập hồ sơ y tế cho tất cả người dân trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của tỉnh; các cơ quan, đơn vị cần chủ động trang sắm các vật tư, trang thiết bị y tế để phục vụ cho việc kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt cho cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ khi đến trụ sở làm việc; tăng cường kiểm tra giám sát thị trường, nhất là hàng hóa nhu yếu phẩm để bồn ổn giá cả; BCĐ huyện yêu cầu giảm tối đa các cuộc họp để tập trung tuyên truyền việc phòng chống dịch Covid-19. Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu BCH Quân sự huyện cần xây dựng ngay các kịch bản tăng thêm đối với việc phòng chống dịch, Công an huyện cần nắm chắc tình hình cơ sở, đặc biệt số người từ nước ngoài đến địa bàn và số người dân Đầm Hà từ nước ngoài trở về; các thành viên BCĐ huyện cần xây dựng phương án phòng chống dịch Covid-19 của đơn vị mình; người dân cần nêu cao tinh thần chủ động tự phòng tránh dịch Co vid-19, hạn chế việc di chuyển ra khỏi đại bàn huyện.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà