Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Trung tâm TT&VH tích cực chuẩn bị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, cùng với các cấp ủy đảng trong toàn huyện, chi ủy Trung tâm TT&VH đang tích cực triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị để tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đúng quy trình, quy định.

Xác định Đại hội Chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng đối với chi bộ, cán bộ và đảng viên cơ quan. Ngay sau khi được quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch, hướng dẫn của Huyện ủy về công tác đại hội, chi bộ Trung tâm TT&VH đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng hướng dẫn, thời gian, quy trình; trong đó, đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng văn kiện và công tác nhân sự.

Ðại hội chi bộ Trung tâm TT&VH nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 3/2020. Để chuẩn bị cho đại hội, ngay sau khi ban hành kế hoạch, Chi ủy đã tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên chi bộ; đồng thời, chỉ đạo các tổ chuyên môn khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị cho đại hội chi bộ của cơ quan.

Tích cực hoàn thiện công tác chuẩn bị cho Đại hội

Song song với đó, Chi ủy  đang tích cực hoàn thiện các văn kiện chuẩn bị cho đại hội, như: báo cáo chính trị của Ban Chấp hành chi bộ, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành. Trong đó, báo cáo chính trị của chi bộ sẽ tập trung đánh giá khách quan, trung thực, sát thực tế, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực; chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc cũng như đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Ðể chuẩn bị công tác nhân sự cho đại hội, Chi ủy tiến hành rà soát, quy hoạch, giới thiệu những người có đức, tài, triển vọng, năng lực lãnh đạo, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời bảo đảm số lượng, cơ cấu hợp lý.

Hiện nay, Chi ủy đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ do Nghị quyết đại hội Chi bộ lần thứ V đề ra. Trung tâm TT&VH đang phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, như: thi đua lao động sáng tạo, duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục trên phát thanh và Cổng thông tin điện tử, websile huyện; giữ gìn vệ sinh môi trường… Từ đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên tinh thần phấn đấu của cán bộ, đảng viên, phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết để vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Cán bộ, viên chức Trung tâm TTVH thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Chi bộ

Đến thời điểm này, chi bộ Trung tâm TT&VH đã cơ bản hoàn tất việc chuẩn bị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, kỹ lưỡng, tin tưởng, đại hội Chi bộ Trung tâm TT&VH lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà