Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận các xã đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

Ngày 2/10, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện đã tổ chức cuộc họp nhằm thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Đại Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Dực Yên, Tân Bình đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện đã báo cáo về kết quả xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Qua thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế mức độ đạt chuẩn các tiêu chí NTM, xã Đại Bình đủ điều kiện đưa vào danh sách bỏ phiếu đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã Dực Yên và Tân Bình đủ điều kiện đưa vào danh sách bỏ phiếu xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022.

Sau khi đăng ký với tỉnh với quyết tâm chính trị cao, có sự quan tâm, vào cuộc của các cấp, các ngành, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, các địa phương đã đạt được những kết quả tích cực, bộ mặt nông thôn khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn.

Cơ sở hạ tầng tại các địa phương được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng. Sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục phát triển, nhiều mô hình sản xuất, mô hình liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho nhân dân.

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Đặc biệt, phong trào xây dựng NTM đã được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia và trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, mạnh mẽ, rộng khắp. Tỉ lệ sự hài lòng của người dân đạt cao.

Lãnh đạo Phòng NN&PTNT báo cáo kết quả các xã xây dựng NTM nâng cao, NT kiểu mẫu

Sau khi xem xét, thảo luận, các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện đã tiến hành bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Đại Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Dực Yên, Tân Bình đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, với tỷ lệ phiếu đạt 100%.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị  các phòng ban phối hợp với các địa phương được công nhận NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, các tiêu chí trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt; tiếp tục quan tâm duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; tăng cường liên kết sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.

                                                         Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)