Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban UBND huyện

Ngày 2/10, UBND huyện đã họp giao ban để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, UBND huyện đã nghe và cho ý kiến về Giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải pháp đẩy nhanh tiến độ đấu nối, tăng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện.

 

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Kết luận các nội dung này, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Phòng Tài nguyên & môi trường, các cơ quan chuyên môn rà soát quy trình, thủ tục thực hiện theo đúng quy định; tăng cường phối hợp với các xã, đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm các hồ sơ; hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định. Liên quan đến giải pháp đẩy nhanh tiến độ đấu nối, tăng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, rà soát hiện trạng, đề xuất sửa chữa hệ thống nước sạch; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký nhu cầu sử dụng; Trung tâm Thuỷ lợi, giao thông & môi trường lập phương án đăng ký đầu tư sửa chữa nhà máy cung cấp nước sạch; tăng cường công tác quản lý, sử dụng giếng khoan theo quy định.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện kết luận tại cuộc họp

Tại cuộc họp, UBND huyện cũng đã nghe và cho ý kiến về Kế hoạch phát triển chuỗi các sản phẩm nông sản chủ lực cấp tỉnh trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch và tờ trình đề nghị khen thưởng 10 năm Luật hoà giải cơ sở trên địa bàn huyện và nhiệm vụ công tác tuần.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)