Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện

Ngày 2/10, đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện để thẩm định phương án bồi thường một số công trình dự án. Dự họp có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn liên quan.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư  xây dựng huyện và các xã, thị trấn đã báo cáo tiến độ GPMB và một số khó khăn vướng mắc liên quan đến các công trình: công trình nâng cấp vỉa hè từ phố Trần Phú đi xã Dực Yên; Công trình Suối Mắm đi xã Quảng An, Đầm Hà, công trình các khu cơ quan và dân cư trung tâm thị trấn Đầm Hà; đường từ nhà văn hóa phố Bắc sơn đến chợ Trung tâm huyện.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, rà soát từng trường hợp cụ thể liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình như nhà vệ sinh, cột điện, đất rừng sản xuất, đất nông nghiệp…, đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan đơn vị rà soát cụ thể, xác định rõ nguồn gốc đất các trường hợp liên quan, giám sát chặt chẽ khi phá dỡ công trình giải phóng, đảm bảo công tác đền bù GPMB được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Cũng tại cuộc họp, đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện đã nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo về danh sách, kết quả rà soát công tác hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ theo Đề án của UBND tỉnh năm 2023. Kết luận nội dung này, đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn bám sát vào tiêu chí, điều kiện hỗ trợ của tỉnh, rà soát cụ thể các trường hợp, đối với các trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ, các xã hoàn chỉnh về hồ sơ hiện trạng, về biến động đất đai, triển khai thực hiện theo đúng quy định của nhà nước.

                                                 Mai Thắm(Trung tâm TT&VH)