Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024

Ngày 28/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức Hội nghị lần thứ 24 nhằm nhằm đánh giá kết quả công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024 cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; đại diện các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Theo báo cáo của Huyện ủy Đầm Hà, trong quý I năm 2024, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện tới cơ sở đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2024 với tâm thế chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành đã đạt được những kết quả tích cực. Tổ chức tốt các Hội nghị học tập, quán triệt, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ thực hiện chủ đề công tác năm. Tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề trong toàn Đảng bộ huyện về chủ đề “Phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”. Tổ chức thành công Lễ công bố, đón nhận Quyết định công nhận huyện Nông thôn mới nâng cao; “Lễ Hội Đình Đầm Hà” là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Phối hợp tổ chức tốt Lễ phát động cấp tỉnh “Tết trồng cây đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024 gắn với trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa và hưởng ứng Đề án trồng một tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ tại huyện đạt kết quả tốt. Kinh tế xã hội tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh phát triển. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản Quý I trên địa bàn huyện ước đạt 838 tỷ đồng, bằng 22,7% KH, bằng 112,3% CK. Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, XDCB quý I năm 2024 đạt 556 tỷ đồng, bằng 18,7%KH, bằng 110,8%CK. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ Quý I năm 2024 trên địa bàn huyện đạt 726 tỷ đồng, bằng 22,9%KH, bằng 125%CK. Quyết liệt chỉ đạo triển khai giao bãi triều, khu vực biển; quản lý tài sản công; phương án quản lý đất 5%, đất sau giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công, phòng chống dịch trên động vật. Công tác an sinh xã hội được quan tâm triển khai; công tác giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao được thực hiện tốt; Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được duy trì ổn định.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đánh giá về những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã dành thời gian thảo luận cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/HU ngày 24/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch huyện Đầm Hà đến năm 2025 định hướng đến năm 2030; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/HU ngày 24/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đầm Hà “Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện” đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử và văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; cho ý kiến vào một số nội dung trình tại họp chuyên đề lần thứ 19 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong quý I năm 2024 và đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2024: Tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bài viết “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh” của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh; triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 370-KH/HU ngày 28/12/023 của BCH Đảng bộ huyện về “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững”. Triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 18/12/2021 của Huyện ủy về “Bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử và văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong cơ quan Đảng, Nhà nước gắn với đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và bảo vệ bí mật Đảng, Nhà nước. Tập trung chuẩn bị các điều kiện để triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030, từ khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ. Triển khai Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà trong đó tập trung thực hiện 2 mục tiêu phấn đấu đạt huyện nông thôn mới điển hình của tỉnh và huyện không ma túy. Hướng dẫn thực hiện Chi bộ 4 tốt, Đảng bộ cơ sở 4 tốt; đẩy mạnh kết nạp đảng viên; chỉ đạo hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo kế hoạch. Tăng cường nắm tình hình, tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư và xử lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện bằng mô hình sản phẩm tiêu biểu.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế, UBND huyện cần bám sát kế hoạch phát triển kinh tế để chỉ đạo điều hành đảm bảo sát, đúng, phát triển sản xuất trên các lĩnh vực, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng tăng giá trị, tăng diện tích, tăng sản lượng. Tiếp tục phối hợp để hoàn thiện 2 Đề án Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trình Chính phủ phê duyệt. Tập trung phát triển sản phẩm OCOP; phát triển sản xuất ứng dụng công nghệ cao; thực hiện Đề án trồng cây ăn quả. UBND huyện chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ thu ngân sách nhất là thu ngân sách đối với tiền sử dụng đất; tập trung hoàn thiện và triển khai dự án cụm công nghiệp Đông Đầm Hà B dự án Khu du lịch sinh thái đảo Núi Cuống xã Đại Bình. Đối với công tác đầu tư công, UBND huyện cần bám sát các quy định có liên quan và chỉ đạo UBND tỉnh, hướng dẫn các sở ngành để triển khai theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo cân đối nguồn lực để thực hiện, trong phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư, ưu tiên các công trình cấp thiết, công trình động lực, các công trình theo định hướng chỉ đạo của tỉnh đối với Đầm Hà đó là phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái biển đảo; nắm tình hình kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp.

 Đối với chương trình phát triển đô thị thị trấn Đầm Hà, cần bám sát Quy hoạch vùng huyện được phê duyện, Quy hoạch mở rộng thị trấn Đầm Hà, các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn chuyên ngành, xây dựng chương trình đúng với quy định, sát với tình hình thực tế, hạn chế tối đa phát sinh vướng mắc bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, phù hợp với xu thế phát triển đô thị thị trấn Đầm Hà, đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giao khu vực biển; chỉ đạo thực hiện tốt, xử lý dứt điểm đối với việc giao, cho thuê bãi triều xã Tân Bình; quản lý đất sau GPMB các dự án đầu tư công, đất 5%; đất bỏ hoang; chỉ đạo thực hiện tốt công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn.

Huyện ủy Đầm Hà khen thưởng cho 9 tập thể 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 22 và Nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đầm Hà

Nhân dịp này, Huyện ủy Đầm Hà đã khen thưởng cho 9 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch huyện Đầm Hà đến năm 2025 định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 23-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đầm Hà “Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện” đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

                                                 Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)