Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đầm Hà triển khai công tác tập huấn nghiệp vụ năm 2024

Để nâng cao nghiệp vụ quản lý tín dụng chính sách cho các Tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác các xã, thị trấn trực tiếp tham gia công tác theo dõi, quản lý nguồn vốn ủy thác từ NHCSXH. Vừa qua, PGD Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đầm Hà đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho các Tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác cấp xã, thị trấn năm 2024 và cùng phối hợp với Tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác tập huấn cho Ban quản lý Tổ TK&VV.

Tính đến ngày 25/3, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đầm Hà đã tổ chức 6 lớp tập huấn về nghiệp vụ tín dụng chính sách cho 247 học viên, trong đó có 33 học viên là cán bộ hội đoàn thể ủy thác cấp xã, 214 học viên là thành viên ban quản lý tổ TKVV trên địa bàn.

Qua tập huấn giúp nâng cao nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội, đoàn thể nhận ủy thác

Tham gia các lớp tập huấn, các học viên đã được cán bộ NHCSXH huyện giới thiệu một số nội dung cơ bản về mô hình hoạt động của NHCSXH, các chương trình vay vốn đang thực hiện tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đầm Hà, các nội dung trong hoạt động ủy thác đối với tổ chức hội, đoàn thể cấp xã, thị trấn.

Cũng tại các lớp tập huấn, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đầm Hà đã tập trung hướng dẫn về quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát, cách thức ghi chép các nội dung được kiểm tra trên các mẫu biểu và trao đổi về các nội dung chấm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động ủy thác của hội, đoàn thể các cấp. Ngoài ra, các học viên tham gia tập huấn còn được trao đổi, thảo luận về những khó khăn vướng mắc, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, giải đáp các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện vay vốn tại cơ sở.

Tính đến ngày 25 tháng 3, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đầm Hà đã tổ chức 6 lớp tập huấn về nghiệp vụ tín dụng chính sách

Thông qua Hội nghị tập huấn đã giúp cho các học viên nắm vững được các quy định, hướng dẫn về công tác sắp xếp hồ sơ lưu trữ, hồ sơ kiểm tra, giám sát; nhận thức đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; kỹ năng, phương pháp tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội, đoàn thể nhận ủy thác. Đồng thời nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, từ đó thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện.

Mai Thắm (Trung tâm TT&VH) – Thu Hà (Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện)