Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Báo cáo viên Quý I

Ngày 27/3, huyện Đầm Hà đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Quý I/2024; quán triệt, triển khai, các chỉ thị, quy định, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện; lãnh đạo UBMTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện; các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện; lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các xã, thị trấn.

Đồng chí Chu Huy Bân – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện quán triệt Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa – Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 5/02/2024 của Ban Bí thư

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm huyện

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị “về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông”; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 5/02/2024 của Ban Bí thư “về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; Báo cáo nội dung chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 17/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp đối với công tác văn thư, lưu trữ đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị – xã hội trong tình hình mới”; Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 15/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tình hình mới”.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên, các Chi, Đảng bộ, các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền sâu rộng nội dung các Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nâng cao chất lượng GD&ĐT trên địa bàn huyện. Phát huy vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng cũng như trọng trách của đội ngũ báo cáo viên; đổi mới nội dung, định hướng đúng, định hướng rõ ràng, tăng cường tính thuyết phục của công tác tuyên truyền miệng; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác văn thư, lưu trữ đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị – xã hội; nâng cao trách nhiệm tăng cường phối hợp trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)