Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện triển khai nhiệm vụ quý II năm 2020

Ngày 3/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị lần thứ 40 (kỳ họp mở rộng) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2020 và một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị được truyền trực tuyến tới 11 điểm cầu trên địa bàn huyện, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý I/2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, các nhiệm vụ chính trị đã cơ bản đảm bảo kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố và Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022; tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy; thực hiện tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Kinh tế – xã hội được duy trì ổn định. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản ước đạt 213 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN đạt 152,784 tỷ đồng. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 305,06 tỷ đồng. Thu địa bàn đạt 22.495 triệu đồng bằng 36% so với dự toán tỉnh giao, bằng 31% so với dự toán huyện giao. Chương trình NTM, 135 được triển khai tích cực. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. An sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại điểm cầu UBND thị trấn Đầm Hà

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện cũng đã nghe và cho ý kiến về báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 16/11/2916 (giai đoạn 2016 – 2020) của BCH Đảng bộ huyện về phát triển sản xuất đưa các xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành chương trình 135; sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/HU ngày 24/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch huyện Đầm Hà đến năm 2015, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 23-NQ/HU ngày 24/4/2019 của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đầm Hà “đoàn kết , sáng tạo, tự tin, thân thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; cho ý kiến về các nội dung Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành, đơn vị cần tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất đảm bảo đúng lịch thời vụ; quan tâm trồng rừng, phát triển nuôi trồng thủy sản; tăng cường quản lý, bảo vệ rừng; đảm bảo cung cấp nguồn cung nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân; tập trung cao độ cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo đảm thực chất, bền vững. Tróng đó tập trung xây dựng huyện Đầm Hà đạt tiêu chí Nông thôn mới cấp năm 2020;  xã Quảng Lâm hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới trước tháng 6/2020; xã Quảng Tân đạt các tiêu chí, chỉ tiêu của xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; tăng cường bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm đào tạo nghề giải quyết việc làm cho lao động; tăng cường thu hút đầu tư; tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; thực hiện tốt chủ đề công tác năm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

Trả lời