Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban chấp hành Đảng bộ huyện cho ý kiến vào Dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XXV Đảng bộ huyện

Ngày 24/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV đã tổ chức Hội nghị lần thứ 34 để cho ý kiến vào Dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XXV Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện trình bày Tờ trình số 101- TTr/HU của Huyện ủy Đầm Hà về việc giới thiệu nhân sự để kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã thống nhất bầu số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là 39 đồng chí. Tuy nhiên do các đồng chí nghỉ hưu và chuyển công tác nên hiện nay Ban Chấp hành Đảng bộ huyện còn 36 đồng chí, khuyết 3 đồng chí. Thực hiện quy trình 5 bước theo Quy định số 105 – QĐ/TW của Bộ Chính trị, Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức các hội nghị Ban Thường vụ, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất và lần thứ 2, Hội nghị  cán bộ chủ chốt trong cùng một ngày, thống nhất bầu bổ sung 3 đồng chí: Hoàng Trọng Đạt – Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Đinh Ngọc Quyến – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Bình; Dương Văn Tô – Chủ tịch LĐLĐ huyện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào Dự thảo đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XXV Đảng bộ huyện. Các đại biểu đã đánh giá cao và cơ bản thống nhất với kết cấu, bố cục và nội dung chính của Dự thảo. Các đại biểu đã tập trung tham gia ý kiến vào một số nội dung trọng tâm: Chủ đề Đại hội, các chỉ tiêu cụ thể đưa vào Nghị quyết, nhiệm vụ, khâu đột phá và những giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đổng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Văn phòng Huyện ủy, Tiểu ban Văn kiện sẽ tiếp thu hoàn chỉnh đề cương chi tiết trước khi xây dựng Văn kiện Đại hội. Đây cũng sẽ là cơ sở để các chi bộ trực thuộc, Đảng bộ các xã, thị trấn có căn cứ để xây dựng Văn kiện của địa phương, đơn vị mình phục vụ Đại hội cấp cơ sở. Nội dung chính của văn kiện gồm 2 phần: phần thứ nhất đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV ; phần thứ 2 mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị nội dung phần thứ nhất các kết quả cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV; trong đó cần cập nhật, bổ sung những nội dung chỉ đạo trong các năm 2018, 2019, 2020; Việc đánh giá các kết quả đạt được cũng như tồn tại hạn chế theo thứ tự từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, cần xây dựng bố cục thống nhất để tiện theo dõi, đánh giá và thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện. Đối với phần phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cần nâng tầm vĩ mô đối với các tiêu đề, đề mục, xác định những định hướng lớn, những chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu phù hợp, gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, tham gia ý kiến để hoàn thiện hơn nữa Dự thảo Đề cương chi tiết là cơ sở để xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV.

                                      Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)