Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 25/10//2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở huyện tổ chức Hội nghị tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Dự có đồng chí Vũ Căn Tưởng, Phó cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở huyện chủ trì hội nghị.

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có quy mô lớn, lần đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong tất cả các công đoạn. Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng và chính quyền từ huyện đến cơ sở; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể; sự phối hợp nhịp nhàng của Ban chỉ đạo tổng điều tra các cấp; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự tham gia tích cực của nhân dân, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền bằng loa phát thanh, băng zôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, tin nhắn SMS,… Đợt này, toàn huyện sử dụng 100% phiếu điện tử trên thiết bị điện tử di động (phiếu CAPI). Ban chỉ đạo tổng điều tra huyện tổ chức 06 lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra, huy động 81 điều tra viên là trưởng thôn, khu phố, đoàn viên thanh niên trẻ và công chức văn phòng – thống kê các xã, thị trấn tham gia thổng điều tra. Toàn huyện có 81 địa bàn điều tra, trong đó 1 địa bàn điều tra đặc thù với 10.463 hộ và 41.217 nhân khẩu. Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện tổ chức Lễ ra quân tại trấn Đầm Hà đồng thời tổ chức triển khai đồng loạt tại 100% các xã, thị trấn vào ngày 01/4/2019. Tính đến ngày 18/4/2019, toàn huyện đã hoàn thành tổng điều tra dân số và nhà ở, tỷ lệ số phiếu hoàn thành được Ban chỉ đạo tỉnh duyệt đạt 100%.

Tại hội nghị các đại biểu dự đã đóng góp ý kiến, thảo luận xoay quanh những khó khăn, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm để các cuộc điều tra trong thời gian tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu bế mạc tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 huyện đề nghị Cục thống kê tỉnh sớm hoàn thiện và công bố số liệu chính thức về Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019; Chi cục thống kê huyện tiếp tục có sự chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban ngành của huyện, các xã, thị trấn sử dụng số liệu tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện sát với thực tế, góp phần xây dựng hoạch định các chính sách, nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ huyện cũng như mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thiết thực, hiệu quả, sát với thực tế địa phương; các xã, thị trấn, Chi cục thống kê huyện cần tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm trong cuộc tổng điều tra Dân số và nhà ở lần này để thực hiện các cuộc tổng điều tra sau đạt kết quả cao hơn.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ trao giấy khen cho các tập thể

Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 được UBND huyện khen thưởng

Nhân dịp này, đã có 6 tập thể và 14 cá nhân được Cục thống kê tỉnh và UBND huyện khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà