Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xét duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngày 12/8, Hội đồng xét duyệt cấp huyện thẩm định danh sách thuộc diện được hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã tổ chức họp xét duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ của hộ kinh doanh trên địa bàn huyện.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, huyện Đầm Hà đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền,  phổ biến, thông báo chủ trương hỗ trợ của Chính phủ và của UBND tỉnh đến với người dân; đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn tất hồ sơ để thực hiện công tác chi hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Việc triển khai Nghị quyết 68 và Quyết định số 23 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ một cách kịp thời cũng sẽ góp phần thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế; kịp thời động viên, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh vượt qua khó khăn. Các chính sách hỗ trợ lần này được thực hiện theo hướng giảm tối đa thủ tục, thời gian, để giúp các đối tượng thụ hưởng tiếp cận nhanh nhất với sự hỗ trợ của Nhà nước.

Với tinh thần khẩn trương, rà soát có đối tượng đến đâu giải quyết đến đấy đấy, Hội đồng Hội đồng xét duyệt cấp huyện thẩm định danh sách thuộc diện được hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã hoàn thành xét duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ của hộ kinh doanh Trịnh Thị Liên – thôn Tân Hợp, xã Quảng Tân đảm bảo quy trình, hướng dẫn, đúng đối tượng.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)