Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy làm việc với Cơ quan Tổ chức – Nội vụ

Ngày 13/8, Thường trực Huyện ủy đã có buổi làm việc với Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm;  phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

7 tháng đầu năm, Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ. Nổi bật, trong công tác tham mưu thực hiện các nội dung phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ; tham mưu rà soát tổ chức bộ máy biên chế, cán bộ công chức, viên chức; đánh giá phân loại, luân chuyển cán bộ. Đến nay, tổ chức bộ máy của huyện cơ bản tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được nâng cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm thực hiện có hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, quy định, giải quyết kịp thời chính sách đối với cán bộ. Công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được tăng cường; Công tác nắm tình hình chính trị, rà soát, thẩm tra, xác minh, thẩm định chính trị đối với cán bộ được thực hiện nghiêm túc. Công tác cải cách hành chính, quản lý hội, bảo vệ chính trị nội bộ được đẩy mạnh; công tác thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới.

Tại buổi làm việc, Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe các ý kiến phát biểu của lãnh đạo, công chức Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện về nhiệm vụ được phân công để làm rõ hơn kết quả đạt được trong thời gian qua; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới, Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện cần tập trung rà soát lại các nhiệm vụ, triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Trong công tác tổ chức, cán bộ cần bám sát , thực hiện đúng quy định, linh hoạt, chủ động, không bỏ sót nhiệm vụ; tiếp tục tham mưu rà soát, kiện toàn cơ cấu, tổ chức hành chính của các cơ quan, đơn vị; tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các tổ chức chính trị. Đặc biệt là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở; việc thi hành Điều lệ Đảng; tập trung giám sát quá trình thực hiện công tác tổ chức cán bộ; nâng cao chất lượng của tổ chức bộ máy, luân chuyển, điều động cán bộ; quan tâm công tác cải cách hành chính, công tác quản lý tôn giáo, quản lý các tổ chức hội; quan tâm xây dựng các nhân tố điển hình trong công tác thi đua khen thưởng; chủ động tham mưu, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)