Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Tân Lập tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết số 20 – NQ/TU ngày 27/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày 19/1, xã Tân Lập đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của tỉnh, huyện, nghị quyết của Đảng bộ xã “về phương hướng nhiệm vụ năm 2024” và một số chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy; Xin ý kiến tham gia vào nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Trong năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ xã thống nhất xác định chủ đề công tác năm là: “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; chất lượng giáo dục – đào tạo; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội năm 2024. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tích cực triển khai các quy hoạch, huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế gắn với thu hút đầu tư có hiệu quả, tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và kinh tế biển gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế- xã hội bền vững. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Hoàn thành Chương trình xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, giảm nghèo và các chương trình mục tiêu Quốc gia. Phát huy giá trị văn hóa, con người Đầm Hà, tạo nguồn lực cho sự phát triển nhanh, bền vững. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục & đào tạo, y tế và thu nhập, đời sống của Nhân dân. Bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh. Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Quán triệt, triển khai nghị quyết số 20 – NQ/TU ngày 27/11/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, xã Tân Lập đặt ra mục tiêu phấn đấu: 14/14 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 100%; tỷ lệ chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 20%/tổng số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 20%/tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cơ cấu kinh tế: Ngành nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp phấn đấu đạt 58%; công nghiệp- xây dựng 12%; dịch vụ 30%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 112,2 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách trên địa bàn tăng 10% so với dự toán huyện giao. Duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 31%.

Đồng chí Đoàn Văn Tân – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Tân Lập phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu tham gia hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Tân – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Tân Lập nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khoá XIII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. Chỉ đạo triển khai, quản lý tốt quy hoạch vùng sản xuất hàng hoá nông nghiệp tập trung. Phát triển nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ cao, tăng cường liên kết theo chuỗi, nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ giao, cho thuê khu vực biển; phát triển nuôi trồng thuỷ sản công nghệ cao đối với các loài nuôi có giá trị kinh tế cao như: Tôm, cá biển, nhuyễn thể… theo hướng tập trung, thâm canh để tạo sản phẩm hàng hóa, đồng thời áp dụng tiêu chuẩn VietGAP để tạo sản phẩm đảm bảo chất lượng phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Phát triển văn hóa – xã hội, văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh; nâng cao chất lượng giáo dục & đào tạo; đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và tăng cường quốc phòng – quân sự địa phương gắn với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

                                                                           Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)