Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tổng kết công tác phòng chống tội phạm, TNXH, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gặp mặt biểu dương người uy tín trong DTTS, chức sắc, chức việc trong tôn giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 22/1, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, TNXH, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gặp mặt biểu dương người uy tín trong dân tộc thiểu số (DTTS),  chức sắc, chức việc trong tôn giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện; các xã, thị trấn; người có uy tín trong DTTS, chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn huyện.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo 138 huyện đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, ban, ngành, Ban Chỉ đạo 138 xã thị trấn, phối hợp với lực lượng công an triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ công tác phòng chống tội phạm, nhất là các biện pháp phòng ngừa tội phạm, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn. Lực lượng công an toàn huyện đã chủ động phòng ngừa, tổ chức đấu tranh với tội phạm và TNXH, không để vụ việc phức tạp về ANTT xảy ra trên địa bàn. Tập trung lực lượng, phương tiện áp dụng  đồng bộ các biện pháp, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT cho các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn. Trong năm số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 60% so với năm 2022; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 100%. Đã tổ chức bắt giữ, xử lý hình sự 6 vụ 13 đối tượng phạm tội về ma túy; lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 2 đối tượng, vận động đi cai nghiện 1 trường hợp; kiểm tra 125 lượt các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, xử phạt 68 trường hợp vi phạm về kinh doanh có điều kiện, cư trú phạt tiền 122 triệu đồng; vận động thu hồi 88 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại, 12,2 kg pháo, xử phạt 4 vụ liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phạt tiền 14 triệu đồng.

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ đã lập 11.448 hồ sơ cấp CCCD định danh xác thực điện tử, nhận 2.481 thẻ CCCD chuyển phát cho công dân. Đã tổ chức 89 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật với trên 5.950 lượt người tham gia. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được triển khai thực hiện hiệu quả, trên địa bàn huyện có 95 mô hình với 70 tổ tự quản về ANTT/350 thành viên. Các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được các cơ quan, doanh nghiệp, các xã, thị trấn quan tâm, đã thu hút đông đảo tầng lớp Nhân dân tham gia, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Nềnh Quốc Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện báo cáo hoạt động của người có uy tín trong DTTS, chức sắc chức việc trong tôn giáo

Trong năm 2023 người có uy tín trong dân tộc thiểu số và chức sắc, chức việc trong tôn giáo đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế – xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững quốc phòng, an ninh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tội phạm, TNXH, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và hoạt động của người có uy tín trong DTTS, chức sắc chức việc trong tôn giáo năm 2023. Đồng chí nhấn một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, các chuyên đề, Kế hoạch công tác đã đề ra trong năm 2024. Tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng trọng điểm, chủ động có phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn, kiên quyết không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không dể xảy ra điểm nóng về ANTT tại địa phương. Lực lượng công an tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị, các xã, thị trấn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Chú trọng xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm, huy động sức mạnh của toàn dân tham gia công tác phòng chống tội phạm ngay tại cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, PCTP, phòng ngừa tội phạm nhất là công tác phòng ngừa ngay tại cơ sở, thực hiện quyết liệt các biện pháp giảm TNGT, PCCN. Tiếp tục tham mưu cho BCĐ huyện đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, huyện trong thời gian tới. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an ngày càng TSVM, thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương nhất là lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các địa phương, đơn vị trong các mặt công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhất là trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mỗi địa phương, đơn vị.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn cần nhận thức đầy đủ về tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ đang đặt ra hiện nay đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để có sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các mặt công tác ngay từ những tháng đầu năm 2024. Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo những vấn đề mới, những vấn đề phức tạp nổi lên liên quan an ninh trật tự để tham mưu cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh và những nguy cơ gây mất an ninh trên các lĩnh vực, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự. Lực lượng Công an phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, quần chúng Nhân dân và huy động các nguồn lực để bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống của Nhân dân, tạo môi trường an ninh, an toàn để huyện phát triển nhanh, bền vững. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị là thành viên BCĐ 138 huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, phối hợp tham gia cùng lực lượng Công an thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, phải tập trung quyết liệt, hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo an toàn, sức khỏe cho Nhân dân vui xuân, đón tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Giao chỉ tiêu cụ thể cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chính quyền các xã, thị trấn trong công tác phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra. Cấp ủy, chính quyền cơ sở cần tăng cường lãnh đạo, định hướng nhiệm vụ, nội dung hoạt động đối với người có uy tín và chức sắc, chức việc trong tôn giáo; thường xuyên cung cấp thông tin, tình hình phát triển kinh tế – xã hội, chủ trương, chính sách mới cho người có uy tín và chức sắc, chức việc trong tôn giáo để thường xuyên tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng thôn, bản, khu phố văn hóa, an toàn về ANTT.

Huyện Đầm Hà khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023

Huyện Đầm Hà tặng quà cho người có uy tín trong DTTS chức sắc chức việc trong tôn giáo nhân dịp xuân Giáp Thìn năm 2024

Nhân dịp này huyện Đầm Hà đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTP, TNXH, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023, tặng quà cho người có uy tín trong DTTS, chức sắc chức việc trong tôn giáo nhân dịp đón xuân Giáp Thìn 2024.

                                                           Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)