Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Tân Lập tăng cường vận động hộ gia đình trang bị bình chữa cháy trên địa bàn

Ngày 23/8, Xã Tân Lập tổ chức tuyên truyền, vận động người dân trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy tại hộ gia đình và xây dựng các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại 8/8 thôn thuộc địa bàn xã.

Nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức, cán bộ, công chức, người lao động và quần chúng nhân dân với công tác PCCC. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, động viên mọi tầng lớp nhân dân, đề cao vai trò người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp….tự giác, tích cực tham gia PCCC và CNCH. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở; phát huy triệt để phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng trong dân, phương tiện trong dân, hậu cần trong dân và chỉ huy trong dân) trong công tác PCCC và CNCH, chủ động phòng ngừa, làm giảm thiểu các sự cố cháy, nổ xảy ra; đồng thời phát huy vai trò quản lý Nhà nước về PCCC và  CHCN.

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trên địa bàn xã về PCCC

Vận động người dân trang bị bình chữa cháy

Xã Tân Lập xác định việc vận động hộ gia đình trang bị bình chữa cháy và xây dựng các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023, chủ động phối hợp với các lực lượng có liên quan thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy. Phấn đấu 100% tổ chức, cơ sở và hộ gia đình trên địa bàn xã có sự chuyển biến về trách nhiệm, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kiến thức, kỹ năng xử lý khi có tình huống xảy ra; xây dựng, củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn xã.

                                                                                 Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)