Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Tân Lập khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023”

Xã Tân Lập vừa tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 và tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên, gia đình Hiếu học có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 – 2023.

Với chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn huyện giúp nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập tại địa phương, chia sẻ những kinh nghiệm về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Tạo cơ hội cho người dân ở mọi lứa tuổi tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cho người dân cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội và các chương trình giáo dục về kỹ năng sống cho người có nhu cầu. Nhằm đẩy mạnh việc xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài trong các gia đình, dòng họ và cộng đồng; động viên, tuyên dương khen thưởng các em học sinh có thành tích cao trong học tập, từ đó tạo tiền đề cho các em vươn lên làm chủ trí thức để áp dụng vào phát triển sản xuất, cải thiện đời sống tiến tới làm giàu. Khuyến khích phong trào học tập, nâng cao trình độ văn hóa, nghề nghiệp của mọi người, trong nhà trường và xã hội, góp sức phấn đấu cho sự công bằng xã hội về quyền lợi học tập của mọi người trong thôn. Đặc biệt chú ý đến người nghèo không có điều kiện học tập, những người có năng khiếu.

UBND xã khen thưởng giáo viên đạt thành tích cao trong năm học 2022-2023

Trao tặng giấy khen cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023

Nhân dịp này, UBND xã Tân Lập đã khen thưởng cho 35 giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2022-2023.

Hội nghị tập huấn phần mềm bộ công cụ đánh giá công nhận danh hiệu công dân học tập giai đoạn 2021 -2030

Cùng ngày, Hội khuyến học xã Tân lập đã tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm bộ công cụ đánh giá công nhận danh hiệu công dân học tập giai đoạn 2021 -2030.

                                                                             Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)