Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Tân Lập cần tập trung thực hiện tốt công tác GPMB, chuẩn bị các điều kiện để triển khai các công trình dự án trên địa bàn.

Chiều ngày 4/3, BTV Huyện ủy đã làm việc với Đảng ủy xã Tân Lập về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019; việc thực hiện kết luận số 151 – KL/HU  ngày 12/3/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai Nghị quyết số 25 – NQ/HU ngày 12/12/2019 của Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

Thực hiện các Nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của huyện, xã Tân Lập đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn với tình hình thực tế tại địa phương và đạt được những kết quả quan trọng. Tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn xã phát triển tốt, tổng giá trị thu nhập các ngành Nông- Ngư- Lâm nghiệp, TTCN&DV đạt 200,8 tỷ đồng bằng 103,4%KH, 116,3%CK. Tân Lập là 01 trong 4 xã hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách trên địa bàn cả về thu tiền sử dụng đất và thuế, phí theo kế hoạch huyện giao. Chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; đảm bảo tốt an sinh xã hội; Tân Lập là xã duy nhất trên địa bàn không còn hộ nghèo và cận nghèo; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 94,77%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,6%; tỷ lệ lao động trong lĩnh vực Công nghiệp, xây dựng, TMDV đạt 37,8%. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên, tỷ lệ kết nạp đảng viên năm 2019 đạt 111% so với kế hoạch và bằng 100% so với kế hoạch huyện giao. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, đề xuất của công dân ngay từ cơ sở. Kiện toàn khối vận cơ sở và ban hành quy chế hoạt động; tăng cường nắm thông tin, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chấp hành pháp luật. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Tân Lập trong những năm vừa qua. Phát huy kết quả đạt được, các đồng chí đề nghị Tân Lập cần tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020- 2025; Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC; Phát triển diện tích nuôi trồng hải sản gắn với việc ứng dụng KHCN vào sản xuất, tiếp tục phát triển vùng quy hoạch nuôi tôm tại thôn Phúc Tiến. Quan tâm công tác vệ sinh môi trường; triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh đến những thế mạnh của Tân Lập  khi tới đây một loạt dự án, công trình của Tỉnh triển khai trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Với những lợi thế, cơ hội phát triển mở ra trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu xã Tân Lập cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân hiểu và nắm vững những chủ trương mới, mô hình mới đảm bảo đầy đủ, kịp thời, tạo sự đồng thuận xãhội, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, bãi triều, TNKS. Khai thác tiềm năng thế mạnh địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế biển. Vận động nhân dân phát triển sản xuất các sản phẩm Ocop, xây dựng NTM nâng cao gắn với du lịch, dịch vụ, xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ. Quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội; xây dựng văn hóa, con người Đầm Hà “Đoàn kết- sáng tạo- tự tin- thân thiện”. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã, nắm chắc tình hình nhân dân; làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh các phong trào dân vận khéo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn.

                                                            CTV.Minh Hải