Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Huyện ủy quán triệt triển khai Nghị quyết số 20 – NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 25 NQ/HU của Huyện ủy về nhiệm vụ năm 2020 và Nghị quyết số 52 – NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 4/3, Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai Nghị quyết số 20 – NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 25 NQ/HU của Huyện ủy về nhiệm vụ năm 2020 và Nghị quyết số 52 – NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách  chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; Trưởng, Phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và các cơ quan, đơn vị ngành dọc trên địa bàn; báo cáo viên cấp huyện. Đảng viên các chi, Đảng bộ: Công an, Quân sự, Trung tâm Y tế, trường THPT Đầm Hà, Cơ quan Huyện ủy, Cơ quan khối chính quyền, chi bộ khối vận. Hội nghị được truyền trực tuyến đến điểm cầu các xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy quán triệt Nghị quyết số 20 NQTU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 25 NQHU của Huyện ủy

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã quán triệt nội dung Nghị quyết số 20 – NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 25 NQ/HU của Huyện ủy về nhiệm vụ năm 2020. Theo đó chủ đề công tác năm 2020 của tỉnh “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định các mục tiêu giải pháp trong năm 2020: Xây dựng Đảng, chính quyền các cấp và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh cải các hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi , khơi thông mọi nguồn lực; cơ cấu lại gắn với đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 12%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu không thấp hơn 48.000 tỷ đồng….

Đại biểu tham dự

Nghị quyết số 25 NQ/HU của Huyện ủy về nhiệm vụ năm 2020 đề ra các nhiệm vụ, giải pháp: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị huyện Đầm Hà trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ điểm cấp huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Duy trì và nâng cao các chỉ số CCHC, hiệu quả quản trị cấp huyện, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tập trung xây dựng, triển khai các dự án, công trình trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, tập trung hỗ trợ tập đoàn TH triển khai dự án trên địa bàn. Xây dựng văn hóa, con người Đầm Hà “Đoàn kết – sáng tạo – tự tin – thân thiện”. Nâng cao chất lượng giáo dục nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành, quản lý nhà nước và thực thi pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng lãng phí. Đảm bảo quốc phòng, an ninh. Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 72 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 0,3%. Xã Quảng Lâm đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Đầm Hà đạt huyện nông thôn mới. 90% tổ chức đảng và 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đồng chí Vũ Quốc Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt Nghị quyết số 52 – NQTW của Bộ Chính trị

Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Vũ Quốc Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt nội dung Nghị quyết số 52 – NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách  chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Chương trình hành động của Tỉnh ủy về triển khai Nghị quyết số 52 – NQ/TW của Bộ Chính trị.

                                           Mai Thắm(Trung tâm TT&VH)