Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Tân Bình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021

Năm 2020, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, xã Tân Bình đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tạo động lực quan trọng để xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2021.

Năm 2020, bám sát sự chỉ đạo của huyện và nhiệm vụ chính trị ở địa phương, xã Tân Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả tích cực, toàn diện. Trong đó, xã đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022, đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kinh tế phát triển ổn định. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 3,82 tỷ đồng, bằng 153% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 61,3 triệu đồng. Trên địa bàn xã không còn hộ nghèo; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 1,07%.  Xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó có tuyến đường mẫu đạt giải 3 cấp tỉnh. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Đời sống của người dân nông thôn được cải thiện. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, các trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang. Hệ thống chính trị đạt trong sạch vững mạnh. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được triển khia quyết liệt. An ninh trật tự trên địa bàn xã giữ vững, xã duy trì và phát huy hiệu quả 9 tổ an ninh tự quản tại các thôn, 100% thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Sản xuất gỗ tại Công ty TNHH Thanh Lâm

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, xã Tân Bình đã chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 2/12/2020 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 18/12/2020 của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2021; ban hành chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát của xã Tân Bình năm 2021; xác định  các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

Tại buổi làm việc của Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy với Đảng ủy xã Tân Bình, BTV Huyện ủy đề nghị xã Tân Bình cần tiếp tục quán triệt, nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, với mục tiêu Giữ vững địa bàn “An toàn – Ổn định – Phát triển”, thực hiện “mục tiêu kép” vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa ổn định kinh tế, xã hội. Triển khai, quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; chuản bị tốt các điều kiện tổ chức thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Nuôi tôm trong nhà bạt của nông dân xã Tân Bình

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển nuôi thủy sản có giá trị theo hướng tập trung, thâm canh để tạo sản phẩm hàng hóa; đồng thời áp dụng tiêu chuẩn VietGAP để tạo sản phẩm đảm bảo chất lượng phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Triển khai thực hiện Đề án trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 và Đề án trồng cây ăn quả tập trung trên địa bàn huyện. Duy trì phát huy hiệu quả diện tích chè, phát triển sản phẩm OCOP theo chiều sâu nâng cao chất lượng, đảm bảo sản lượng đáp ứng nhu cầu thị trường; tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả kinh tế, thu nhập cho người dân. Quan tâm chỉ đạo phát triển các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân tích tụ đất đai, mở rộng quy mô sản xuất đạt tiêu chí trang trại, sản xuất hàng hóa. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 22, 23-NQ/HU của Huyện ủy về phát triển du lịch, về phát triển văn hóa, con người Đầm Hà. Quan tâm giải quyết việc làm cho trên 150 lao động; phấn đấu đạt mục tiêu đào tạo nghề đạt 80% trở lên. Tiếp tục duy trì địa phương không có hộ nghèo; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo xuống dưới 1%, không có hộ tái nghèo, phát sinh nghèo. Về xây dựng nông thôn mới: Xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để phấn đấu năm 2021 xã Tân Bình đạt Nông thôn mới kiểu mẫu. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch,  tài nguyên môi trường. Sớm hoàn thiện việc cấp đổi và kịp thời cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Hoạt động tại bộ phận một cửa xã Tân Bình

Tiếp tục xây dựng chính quyền hành động phục vụ, thân thiện với người dân, doanh nghiệp.  Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Trong công tác xây dựng Đảng: đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát động và tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng 20 năm ngày tái lập huyện Đầm Hà (01/11/2001-01/11/2021). Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 04-QĐ/TU ngày 7/6/2017 của Tỉnh ủy Quảng Ninh “về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thường xuyên kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch, cam kết tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên. Rà soát, bồi dưỡng để tạo nguồn kết nạp đảng gắn với nâng cao chất lượng đảng viên. Xây dựng chương trình hành động thực hiện chủ đề công tác năm 2021 Giữ vững địa bàn an toàn và tốc độ phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới; tích hợp, bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch; nâng chất tiêu chí xây dựng nông thôn mới chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới”. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, tránh để xảy ra các vụ việc tồn đọng, kéo dài ; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)