Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Quảng Lợi niềm vui cán đích nông thôn mới

Qua 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân, đến nay xã Quảng lợi đã hoàn thành 20/20 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu, xã đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Trước đây, Quảng Lợi là xã 135 của huyện Đầm Hà, xã có 8 dân tộc danh em cùng sinh sống, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 42%. Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Quảng Lợi gặp không ít khó khăn. Là xã thuần nông, sản xuất nông nghiệp là ngành kinh tế chính nhưng chưa mang tính sản xuất hàng hóa, ngành nghề dịch vụ chưa phát triển, nhận thức trong một số hộ dân về chuyển đổi cơ cấu sản xuất còn chậm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tuy đã được cải thiện song vẫn còn ở mức thấp nên việc huy động nguồn lực của nhân dân thực hiện các đề án, dự án, xây dựng hạ tầng kỹ thuật gặp nhiều khó khăn. Một bộ phận người dân còn có tư tưởng bao cấp, trông chờ ỷ lại sự quan tâm đầu tư của nhà nước. Để nâng cao nhận thức của người dân về chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Quảng Lợi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương  đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc tham gia hiến đất, tài sản trên đất, đóng góp ngày công xây dựng các công trình nông thôn mới. Phát động phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia. Xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí của chương trình. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở và sự chung sức đồng lòng của nhân dân, đến nay chương trình xây dựng nông đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Từ năm 2011 đến nay có trên 400 hộ dân hiến đất để đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng với trên 28.000m2 đất nông nghiệp; 450m2 đất vườn; 600m bờ tường thành và nhiều cây cối hoa màu có giá trị khác ước tính trị giá trên 6,4 tỷ đồng; Nhân dân trực tiếp tham gia ngày công trên 7.000 công trị giá trên 1,6 tỷ đồng. Ngoài nguồn ngân sách của nhà nước, nguồn xã hội hóa trực tiếp từ nhân dân là 9,6 tỷ đồng, các doanh nghiệp, LLVT tham gia đóng góp trên 250 triệu đồng. Qua 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới xã Quảng Lợi đã xây dựng và hoàn thiện 116 công trình gồm 9 tuyến đường nội thôn với chiều dài 9,9km, 25 tuyến đường nội đồng với chiều dài 12,3 km, 63 tuyến đường ngõ xóm với chiều dài 7,85km, cứng hóa 17 tuyến kênh mương nội đồng chiều dài 7,7km và 2 tuyến nước thải với chiều dài 2,2km.

Cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang

Cùng với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xã Quảng Lợi đã vận động nhân dân thay đổi tập quán canh tác, áp dụng khoa học kỹ thuật đưa các loại cây trồng vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, đẩy mạnh phát triển mô hình trồng và chế biên củ cải, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp tăng bình quân hằng năm 8%; Năm 2011 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã mới chỉ đạt 10,8 triệu đồng/người/năm thì đến năm 2019 thu nhập bình quân đầu người đạt 33,26 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 1,66%.

Mô hình nuôi gà thả vườn của gia đình anh Bùi Văn Tý thôn An Lợi

Thực hiện tiêu chí số số 17 về môi trường và tiêu chí số 20 về thôn nông thôn mới, xã đã tập trung triển khai thực hiện tại các thôn. Ngoài việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, các thôn tiến hành trồng cây bóng mát, hoa dọc các tuyến đường, cắt tỉa hàng rào xanh, lắp điện chiếu sáng, thành lập tổ thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đến nay xã có 3/5 thôn đạt tiêu chí thôn nông thôn mới, 150 /554 hộ gia đình kiểu mẫu, 10/25 vườn đạt chuẩn nông thôn mới.

Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, đến nay, hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn được xây dựng, nâng cấp, mở rộng tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản, kích thích sản xuất phát triển. Các công trình đập, kênh mương thủy lợi được đầu tư tăng diện tích chủ động nước, người dân có điều kiện thâm canh tăng năng suất cây trồng. Cơ sở vật chất điện, đường, trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa thể thao được đầu tư đáp ứng ngày một tốt hơn công tác dạy và học, khám chữa bệnh, sinh hoạt văn hóa thể thao của người dân. 100% hộ dân  đã được sử dụng điện lưới quốc gia, 2/2 trường đạt chuẩn quốc gia. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến tận các thôn, 4/5 thôn được công nhận đạt thôn văn hóa. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Thời gian tới xã Quảng Lợi sẽ tiếp tục duy trì, giữ vững các tiêu chí  là cơ sở để xây dựng nông thôn giai đoạn tiếp theo.

                                             Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)