Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

TRUNG TÂM Y TẾ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ TRẺ EM GÁI

Hưởng ứng Tháng truyền thông cao điểm về mất cân bằng giới tính khi sinh và ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10/2019 với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”. Trong tháng 10/2019 Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà đã có nhiều hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng nhằm nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái và phụ nữ trên địa bàn.

Một trong những hoạt động nổi bật hưởng ứng tháng truyền thông cao điểm về mất cân bằng giới tính khi sinh và ngày Quốc tế trẻ em gái là các buổi nói chuyện chuyên đề về giới và mất cân bằng giới tính khi sinh tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại các buổi nói chuyện chuyên đề, báo cáo viên của Trung tâm Y tế huyện đã cung cấp những thông tin về chính sách, pháp luật như: Luật bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật hôn nhân và gia đình nhằm thúc đẩy cộng đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái và phụ nữ nói chung, đặc biệt là trẻ em gái của các gia đình sinh con một bề là gái; Nguyên nhân, thực trạng và hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; Tuyên truyền về các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi như Pháp lệnh Dân số; Nghị định số 104/2013/NĐ ngày 16/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh Dân số; Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế nhằm nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về cấm lựa chọn giới tính thai nhi…

Qua các hoạt động truyền thông về giới và mất cân bằng giới tính khi sinh đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực thi các chính sách pháp luật nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn. Đồng thời, ngăn chặn lựa chọn giới tính khi sinh và phân biệt đối xử về giới, nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái nhằm hướng đến một xã hội bình đẳng, bền vững.

Ánh Tuyết – Trung tâm Y tế Đầm Hà