Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Quảng An tập trung phát triển du lịch và các sản phẩm đặc trưng của địa phương

Chiều ngày 2/3, Ban Thường vụ Huyện ủy đã làm việc với Đảng ủy xã Quảng An về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, nhiệm vụ giải pháp năm 2020 và triển khai Nghị quyết số 25 – NQ/HU ngày 12/12/2019 của Huyện ủy. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

Năm 2019, Đảng ủy xã Quảng An đã bám sát sự chỉ đạo của huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo  thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kinh tế duy trì tốc độ phát triển, thu ngân sách tăng 38,8% so với kế hoạch và 29% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33,2  triệu đồng/năm. Chương trình xây dựng nông thôn mới có những kết quả nổi bật, xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019, 5/11 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới, xã không còn thôn nào thuộc diện đặc biệt khó khăn. Công tác văn hóa xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,18%. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đươc có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng ủy xã đã nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục triển khai Đề án 25 “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh giản bộ máy, biên chế, trong đó giảm 1 biên chế so với quy định. Tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, kiện toàn, luân chuyển cán bộ, công chức đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của dân. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã đã nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đổi mới công tác vận động quần chúng, tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, tham gia thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận buổi làm việc

Tham gia ý kiến đối với Đảng ủy xã Quảng An, các cơ quan, đơn vị, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện đề nghị xã cần rà soát, lựa chọn những mô hình phát triển kinh tế phù hợp  để đề xuất, lập kế hoạch cụ thể ưu tiên hỗ trợ phát triển. Đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất vùng dân tộc thiểu số, miền núi, nhất là các thôn mới hoàn thành chương trình 135. Quan tâm công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi. Đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực  nông, lâm nghiệp và dịch vụ, du lịch. Khôi phục làng dân tộc Dao Thanh Phán ở thôn Tầm Làng xã Quảng An gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS trên địa bàn. Vận động nhân dân tích cực tham gia làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Xã cần tiếp tục đảm bảo duy trì và nâng chất các tiêu chí chương trình nông thôn mới, chương trình 135. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025; đảm bảo các văn bản phù hợp, sát thực, mang tính khả thi cao. Quan tâm phát triển đảng viên, cải thiện các chỉ số CCHC.Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý rừng, nắm tình hình, nắm địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của xã năm 2019 nổi bật là kết quả xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch trên địa bàn. Đồng chí cũng nêu những hạn chế mà Đảng ủy xã cần quan tâm khắc phục trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên rừng, đề án di dân …

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị xã cần khuyến khích người dân tập trung phát triển kinh tế, phát huy lợi thế đất đai, thổ nhưỡng, phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như khoai sọ nương, củ rong giềng, và các cây dược liệu dưới tán rừng. Phát triển chăn nuôi gia súc, gà bản Đầm Hà, tăng cường vận động, hướng dẫn nhân dân ứng dụng KHKT vào sản xuất, phát triển sản phẩm nông nghiệp mang tính hàng hóa. Đối với lâm nghiệp phát triển cây chủ lực là cây quế, quan tâm bảo vệ rừng đầu nguồn giữ nguồn sinh thủy. Tập trung xây dựng Đề án có lộ trình cụ thể phát triển du lịch nhất là tại các thôn Làng Ngang, Tầm Làng, núi Say Voòng Mố Lẻng. Quản lý tốt quy hoạch đất đai, rừng, khoáng sản, quản lý xây dựng. Hoàn thành và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2020, giải quyết việc làm cho người lao động. Quan tâm thực hiện vệ sinh môi trường nông thôn. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ xã, nắm chắc tình hình nhân dân, tổ chức công trình chào mừng Đại hội, xây dựng văn kiện chất lượng, kiện toàn, tập huấn, hướng dẫn các chi bộ sau Đại hội. Tăng cường quản lý ANTT, tuần tra, kiểm soát, phát huy vai trò nhân dân ở cơ sở tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Về kiến nghị của xã đồng chí đề nghị Văn phòng tổng hợp, UBND huyện chỉ đạo các phòng ban, rà soát, đánh giá, quan tâm hỗ trợ xã thực hiện.

                                         Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)