Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Quảng An tập trung các giải pháp nâng cao đời sống cho nhân dân

Ngày 3/3, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Quảng An về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và 2 tháng đầu năm 2022; kết quả thực hiện Kết luận số 46-KL/HU ngày 6/2/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy; triển khai nhiệm vụ năm 2022 và Nghị quyết 08-NQ/HU ngày 18/12/2021 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

Năm 2021, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, xã Quảng An đã đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế được duy trì, phát triển ổn định. Tổng giá trị thu nhập trên các lĩnh vực đạt 242,7 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,3 triệu đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mói được đẩy nhanh tiến độ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,2%. Công tác văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, cải cách hành chính được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo. Trong năm, xã đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả. Toàn xã đã có 2.972 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm phòng  mũi 1 vắc xin phòng dịch Covid-19, đạt tỷ lệ 98,9%; 2.931 người tiêm mũi 2 đạt tỷ lệ 97,66%; 2.808 người tiêm mũi 3 đạt tỷ lệ 84,8%. 100% người từ 12 đến 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Năm 2022, xã Quảng An xác định một số chỉ tiêu chủ yếu: Giá trị sản xuất ngành trồng trọt tăng 7,6%; chăn nuôi tăng 12,7%; lâm nghiệp tăng 25,4%. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tăng 22% CK. Lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 20,9%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng 14% so với kế hoạch giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53,4 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2,06%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm 0,3%. Xây dựng 2 thôn Hải An, Đông Thành đạt thôn nông thôn mới nâng cao; 2 thôn Mào Sám Cáu, Tầm Làng đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp từ 4% trở lên. Tỷ lệ thu hút tập hợn đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể tăng từ 2% trở lên.v.v.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến liên quan đến một số vấn đề về phát triển sản xuất, giáo dục đào tạo, giảm nghèo, giải quyết việc làm; an ninh trật tự; công tác phát triển Đảng.v.v.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xã Quảng An đã đạt được trong năm 2021. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị xã Quảng An cần tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị. Chỉ đạo triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, bầu trưởng thôn bản khu phố; phải có sự chuẩn bị sớm, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức, phân công nhiệm vụ phù hợp. Chú trọng phát hiện nguồn, đề xuất giải pháp trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Tỉnh, huyện về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Mở rộng dân chủ; tăng cường, nâng cao chất lượng các hoạt động kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Nâng cao ý thức, thái độ phục vụ nhân dân; ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức. Về phát triển kinh tế – xã hội, tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, kế hoạch, chỉ tiêu được giao. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất triển khai các dự án phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn xã. Tập trung các giải pháp nâng cao nhận thức nhân dân, xóa hủ tục lạc hậu. Thực hiện tốt các chỉ tiêu về giáo dục, y tế, giảm nghèo. Đảm bảo duy trì các chỉ tiêu nông thôn mới đã đạt được; hoàn thiện về hạ tầng nông thôn. Tăng cường nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảm bảo Quốc phòng, an ninh, tôn giáo trên địa bàn.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

Trả lời