Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự sinh hoạt chi bộ thôn Hải An

Tối ngày 3/3/2022, đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã đến dự sinh hoạt Chi bộ thôn Hải An, xã Quảng An.

Tại buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Hải An đã báo cáo đánh giá kết quả kết quả hoạt động tháng 02/2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 03/2022. Thông tin các hoạt động nổi bật của Tỉnh tháng 02/2022, các hoạt động nổi bật của huyện tháng 03/2022. Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 13-CT/HU ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Kế hoạch số 136-KH/HU ngày 25/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị.

Các đảng viên đã tham gia ý kiến, trao đổi thẳng thắn vào kết quả thực hiện nhiệm tháng 02/2022, bàn các giải pháp triển khai nhiệm vụ tháng 03/2022 của chi bộ; đặc biệt là bàn các giải pháp triển khai trồng rừng gỗ lớn, xây dựng NTM, công tác vệ sinh môi trường, sản xuất nông nghiệp… bàn các giải pháp cụ thể hóa thực hiện chỉ thị số 13-CT/HU ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đề nghị, huyện quan tâm đến việc cấp mới cấp đổi, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đôn đốc đơn vị thi công cao tốc đảm bảo đường đi lại cho nhân dân; khắc vụ mương tưới cho nhân dân thôn Hải An.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn Hải An, xã Quảng An, đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả mà thôn Hải An đã đạt được trong tháng 2. Đồng chí đề nghị trong tháng 3 năm 2022, chi bộ cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, duy trì tổ Covid cộng đồng tại thôn, phát huy vai trò của tổ liên gia, nắm chắc tình hình người dân đi từ các vùng có dịch về địa phương, người địa phương khác đến địa bàn thôn; phân công đảng viên theo dõi từng hộ gia đình trên địa bàn thôn; thực hiện nghiêm các chiến lược “5K + Truyền thông + Công nghệ + Vắc-xin”; tiên Vắc. Tập trung tuyên truyền xây dựng thôn đạt thôn nông thôn mới, xây dựng vườn mẫu, hộ gia đình kiểu mẫu, công tác vệ sinh cảnh quan đường thôn; đẩy mạnh hoạt động sản xuất, trồng rừng cây gỗ lớn, nuôi gà bản Đầm Hà,… xuống giống đảm bảo kế hoạch đề ra; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, chống rét. Chỉ đạo đại hội chi đoàn, chi hội Cựu chiến binh, chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội chi bộ thôn, bầu trưởng thôn. Xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện Chỉ thị số 13-CT/HU ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chuẩn bị tốt nội dung tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”. Chuẩn bị tốt nhân sự cho công tác Đại hội chi bộ, bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025. Thường xuyên nắm bắt tình hình cơ sở để kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân tới các cơ quan chức năng của các cấp.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH