Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Quảng An kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 28/3/2023, xã Quảng An tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ xã Quảng An đã đạt được 18/26 chỉ tiêu đề ra. Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay đã đạt được một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực: Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, tỉ lệ bao phủ vắcxin đạt 98,6%. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm (4/8 chỉ tiêu đã đạt): Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng; Chú trọng xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh (Thành lập mới 03 chi bộ, kiện toàn các chức danh chủ chốt, duy trì sinh hoạt chi bộ hàng tháng đảm bảo quy định, tỉ lệ đảng viên mới kết nạp hàng năm vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội); Công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng chỉnh đốn đảng được tăng cường; Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội ngày càng rõ nét, nhiều mô hình dân vận được triển khai, sự vào cuộc của nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới có chuyển biến tích cực. Tập trung thực hiện công tác phát triển kinh tế xã hội, các chỉ tiêu cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra: Giá trị ngành nông lâm thủy sản tăng trung bình 14,1%/năm, tăng 4,1% so với nghị quyết Đại hội đề ra; Giá trị ngành thương mại, dịch vụ tăng trung bình 20,1%, tăng 0,1% so với Nghị quyết đề ra; Tổng thu nhập năm 2022 đạt 287,9 tỷ đồng, tăng trung bình 18,9%/năm, tăng 3,9% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ  xã đề ra. Công tác cải cách hành chính, quản lý đất đai, tài nguyên trên địa bàn xã được tăng cường; công tác giải quyết đơn thư tiếp tục được quan tâm giải quyết kịp thời, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người  năm 2022 đạt 53,8 triệu đồng/người/năm, tăng 16,4 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được chủ động triển khai tích cực, hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư. An sinh xã hội được đảm bảo, quan tâm chỉ đạo lĩnh vực giáo dục, y tế phát triển, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Quảng An đã tổ chức lễ công bố QĐ thành lập Chi bộ quân sự xã.

Cùng ngày, xã Quảng An đã tổ chức lễ công bố QĐ thành lập Chi bộ quân sự xã và Lễ phát động ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, Syria khắc phục thảm họa động đất.

Lễ phát động ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, Syria khắc phục thảm họa động đất

Quốc Nghị