Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Quảng An chuẩn bị tích cực cho công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025

Cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể nhân dân, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử ở các thôn trên địa bàn xã Quảng An đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho ngày hội của toàn dân.

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện về việc bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025. UBND xã Quảng An đã xây dựng và triển khai Kế hoạch về việc bầu cử Trưởng thôn  nhiệm kỳ 2022-2025. Theo đó, cuộc bầu cử Trưởng thôn sẽ được đồng loạt tổ chức vào ngày 5/6/2022 (Chủ nhật). Các công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện, UBND xã đã ban hành các Quyết định công bố ngày bầu cử, quy định thành phần cử tri tham gia bầu cử, quyết định thành lập các Tổ bầu cử ở các thôn… công tác hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử bầu Trưởng thôn được Ban công tác mặt trận 11/11 thôn tổ chức thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn đảm bảo công khai, dân chủ. Tỷ lệ cử tri đại diện hộ gia đình tham gia các hội nghị lấy ý kiến về người được giới thiệu nhân sự ứng cử trưởng thôn đều đảm bảo theo quy định. Việc lập danh sách cử tri đại diện hộ dân được các Tổ bầu cử triển khai thực hiện nghiêm túc, đến nay các thôn trên địa bàn xã đã tổ chức niêm yết công khai danh sách cử tri theo quy định. Công tác trang trí khánh tiết bên trong và ngoài khu vực bầu cử đang được Tổ bầu cử ở các thôn tích cực triển khai. Cho đến thời điểm hiện tai, các công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ở các thôn của xã Quảng An đã cơ bản hoàn thành.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tin rằng cuộc bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã Quảng An diễn ra vào ngày 05/6/2022 tới đây sẽ thành công, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Quốc Nghị – Trung tâm TTVH