Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cư tri tại huyện Đầm Hà

Sáng ngày 28/5/2022, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Hải Hà – Đầm Hà đã tổ chức giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Đầm Hà gửi đến HĐND tỉnh. Đi cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – TUV, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo huyện Đầm Hà và các Sở, ngành có liên quan.

Theo đó, cử tri huyện Đầm Hà đã kiến nghị đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm xem xét sớm giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri huyện về việc nạo vét luồng vào cảng Đầm Buôn, trên địa bàn xã Đầm Hà để tàu, thuyền của người dân thuận tiện ra vào cảng phòng chống trú bão và mua bán hàng hóa, nhất là lúc thủy triều xuống. Nội dung kiến nghị của cử tri huyện Đầm Hà đã được UBND tỉnh giao cho Sở Giao thông – Vận tải chủ trì với các sở, ngành liên quan xem xét giải quyết.

Luồng vào cảng Đầm Buôn cần sớm được nạo vét để tạo thuận lợi cho tàu thùy ra vào cảng.

Giám sát thực tế cho thấy đến nay nội dung kiến nghị của cử tri Đầm Hà vẫn chưa được các sở, ngành có liên quan giải quyết, việc ra vào cảng đối với tàu thuyền của người dân vẫn bị ảnh hưởng rất lớn. Qua giám sát thực tế, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Hải Hà – Đầm Hà đề nghị Sở GT-VT và các sở, ngành liên quan tiếp tục xem xét giải quyết dứt điểm kiến nghị của cư tri Đầm Hà về nội dung này để việc nạo vét luồng vào cảng Đầm Buôn sớm được triển khai thực hiện tạo thuận lợi cho tàu thuyền ra vào cảng mau bán hàng hóa, tránh trú bão.

Quốc Nghị – Trung tâm TTVVH