Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Dực Yên tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3

Ngày 15/04, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam xã Dực Yên đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã Dực Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo xã, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của UBMTTQ xã. Đồng chí Đào Tiến Hùy – Chủ tịch UBMTTQ xã Dực Yên, chủ trì hội nghị.

Hội nghị được nghe báo cáo tình hình và kết quả tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 đã được lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri tại nơi cư trú. Đồng thời hội nghị thảo luận, lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đều cơ bản nhất trí cao với báo cáo tình hình và kết quả tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban thường trực UBMTTQ xã tổng hợp. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, các đại biểu đã thống nhất 100% và lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 36 đại biểu. Trong đó cơ cấu: nữ 16 người = 44,44%, trẻ tuổi 20 người = 55,55%, ngoài Đảng 12 người ­= 33,33%, dân tộc thiểu số 8 người = 22,22%, tái cử 14/25 người = 56,0%.

Đồng chí Đào Tiến Hùy – Chủ tịch UBMTTQ xã Dực Yên chủ trì hội nghị

Thời gian tới xã Dực Yên tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền,chuẩn bị tốt mọi mặt các điều kiện để đảm bảo cho công tác bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kì 2021-2026.

Kim Liên (Trung tâm TT-VH)