Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Triển khai bước 3 công tác bầu cử

Ngày 16/4/2021, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị sơ kết bước 1, bước 2 và triển khai nhiệm vụ bước 3 công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo ( BCĐ) bầu cử huyện và đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC)huyện chủ trì hội nghị.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được Huyện Đầm Hà triển khai theo đúng Luật định, đảm bảo dân chủ, đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Huyện đã ban hành các quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện, xã và các tiểu ban; ấn định 9 đơn vị bầu cử cấp huyện, 74 đơn vị bầu cử cấp xã, 77 khu vực bỏ phiếu; thông báo số lượng người được giới thiệu ứng cử, số lượng đại biểu được bầu, niêm yết danh sách cử tri theo Luật định. Các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn đã hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp đảm bảo dân chủ, khách quan, trách nhiệm, tín nhiệm cao; tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thống nhất và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau hội nghị hiệp thương lần 3, số lượng người ứng cử đại biểu cấp huyện là 51 người, cấp xã là 316 người đảm bảo cơ cấu, thành phần theo đúng quy định. Công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử cũng như chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử cũng được các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai tích cực.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến về công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19.v.v.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBBC huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBBC huyện đề nghị BCĐ bầu cử các xã, thị trấn cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí thành viên tổ bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Các tiểu ban bầu cử bám sát kế hoạch, triển khai công tác bầu cử sát, đúng, phù hợp, chất lượng cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ bầu cử huyện kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ bầu cử huyện đề nghị các đơn vị, các xã, thị trấn cần tiếp tục quán triệt sâu rộng các nội dung cơ bản của Luật bầu cử; chủ động bám sát chỉ đạo của cấp ủy các cấp, tập trung triển khai bước 3 công tác bầu cử theo đúng kế hoạch; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, mạng xã hội;  tiến hành niêm yết công khai danh sách chính thức những người ứng cử theo đúng quy định;  phối hợp tuyên truyền, tổ chức tốt cuộc tiếp xúc giữ ứng cử viên với cử tri; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc nắm tình hình cơ sở; đảm bảo an ninh trật tự; đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất; đẩy mạng các hoạt động, các phong trào thi đua tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân; tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thanh Nga ( Trung tâm TT&VH)