Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã đầu tiên của huyện Đầm Hà không còn hộ nghèo, cận nghèo

Với cách làm sáng tạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay xã Tân Lập đã không còn hộ nghèo, cận nghèo, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Được thành lập năm 2006 trên cơ sở sáp nhập một số thôn của xã Đầm Hà và Đại Bình. Thời điểm mới thành lập, tỷ lệ hộ nghèo của Tân Lập rất cao. Nguyên nhân chính xuất phát từ việc nhiều hộ dân không muốn thoát nghèo; tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước và cộng đồng xã hội hỗ trợ đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân. Cùng với đó, các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, giúp người dân thoát nghèo không duy trì được, khiến công tác giảm nghèo rất khó khăn.

Trước thực trạng đó, BCĐ giảm nghèo ở Tân Lập đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khơi dậy tinh thần chủ động, vươn lên, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách, nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng để thoát nghèo bền vững.

Gia đình ông Trần Văn Lâu, thôn Lập Tân, xã Tân Lập có hoàn cảnh rất khó khăn, sau khi được hỗ trợ bò từ mô hình thoát nghèo của huyện, tham gia các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi cùng sự chung tay, giúp đỡ của các ngành, đoàn thể, ý thức vươn lên của gia đình, đến nay cuộc sống của gia đình ông đã cơ bản ổn định.

Các mô hình giảm nghèo phát huy hiệu quả

Cùng với gia đình ông Lâu, nhiều gia đình khác có hoàn cảnh khó khăn, ngoài số tiền được hỗ trợ, xã đã tích cực vận động xã hội hóa giúp đỡ các hộ nghèo về nhà ở, an cư lập nghiệp. Đồng thời, phân tích đánh giá nguyên nhân nghèo của các hộ, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ của xã và các đoàn thể giúp các hộ thoát nghèo có địa chỉ và thoát nghèo bền vững. Xã cũng thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, như: Mở các lớp tập huấn, dạy nghề, chương trình vay vốn tín dụng từ ngân hàng chính sách cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo để họ phát triển sản xuất, không để hộ tái nghèo, tái cận nghèo và phát sinh nghèo. Bằng những giải pháp thiết thực, hiệu quả, đến nay, xã Tân Lập là xã đầu tiên của huyện Đầm Hà không còn hộ nghèo, cận nghèo.

Những kết quả nổi bật đạt được trong công tác giảm nghèo sẽ tạo tiền đề, động lực để Tân Lập tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy kinh tế – xã hội của xã phát triển nhanh, bền vững trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

                            CTV.Minh Hải