Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Đầm Hà tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông-lâm-thủy sản, thực hiện tốt các công tác phòng,chống dịch Covid-19.

Sáng ngày 11/3/2022, BTV Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Đầm Hà về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và 02 tháng đầu năm 2022; kết quả thực hiện Kết luận số 44-KL/HU ngày 06/02/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy  tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Đầm Hà; Nhiệm vụ giải pháp năm 2022 và triển khai nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 18/12/2021 của Huyện ủy. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

Năm 2021 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 song với sự chủ động lãnh đạo,chỉ đạo, điều hành quyết liệt xã Đầm Hà đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: Tình hình kinh tế- xã hội ổn định, giá trị sản xuất ngành trồng trọt tăng 11,14% so với cùng kì, chăn nuôi tăng 15,7% so với cùng kì, thủy sản tăng 12%; thu ngân sách tăng 46,2%. Xã không còn hộ nghèo theo tiêu chí giai đoạn 2016 – 2020 (đạt so với NQ). Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị,đến nay xã đã đạt 4/4 tiêu chí và đạt 13/13 chỉ tiêu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Các hoạt động VH, XH tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được chú trọng, các chế độ chính sách được chi trả kịp thời. Duy trì và giữ vững kết quả đạt chuẩn quốc gia về giáo dục và Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, kịp thời và đồng bộ.Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao.

Lãnh đạo xã Đầm Hà báo cáo kết quả các mặt công tác tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đánh giá về những kết quả xã Đầm Hà đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế trong sản xuất nông nghiệp, công tác quản lí nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, vệ sinh môi trường; Công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển Đảng viên…

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả xã Đầm Hà đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới xã Đầm Hà cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: Trong công tác xây dựng Đảng cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm công tác phát triển Đảng viên. Chỉ đạo tổ chức tốt đại hội chi bộ trực thuộc và bầu trưởng thôn nhiệm kì 2022-2025. Tiếp tục vận động nhân dân phát triển kinh tế, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Tăng số lượng, giá trị đàn gia súc,gia cầm. Cần quan tâm,phối hợp để đảm bảo nguồn nước cho sản xuất nông nghệp. Mở rộng phát triển các sản phẩm ocop đặc biệt là khoai lang Xóm Giáo. Phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, liên kết phát triển du lịch đảo Đá Dựng. Tăng cường công tác quản lí đầu tư xây dựng cơ bản, tài nguyên và môi trường, thực hiện nghiêm quản lý biển. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội. Chủ động nắm chắc địa bàn, giải quyết những phức tạp từ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

                                                                                              Thu Hiền (TTVH)

Trả lời