Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Đầm Hà tập trung xây dựng phát triển các sản phẩm OCOP, phát huy thế mạnh kinh tế biển.

Nhằm đánh giá kết quả đạt được trong năm 2020, triển khai các nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Đầm Hà về phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Đảng ủy xã Đầm Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Xã đã tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong phát triển kinh tế, xã Đầm Hà đã triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid – 19, hoàn thành “mục tiêu kép”, kinh tế duy trì ổn định và có mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, thương mại dịch vụ đều tăng so với cùng kỳ. Tổng giá trị thu nhập đạt 327,3 tỷ đồng, tăng 16% KH, thu nhập bình quân đầu người đạt 61,5 triệu đồng/ người/năm, tăng 14,5 triệu so với năm 2019. Thu ngân sách trên địa bàn tăng 19%CK.

Mô hình khảo nghiệm giống lúa mới của nông dân xã Đầm Hà

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy xã đã chỉ đạo rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu và ban hành nghị quyết chuyên đề, thành lập Ban chỉ đạo, Ban điều hành xây dựng nông thôn mới nâng cao, thành lập các tổ để triển khai thực hiện. Trong năm xã đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng cổng thôn, cổng xã, làm sân bê tông nhà văn hóa, tổng nguồn kinh phí xã hội hóa gần 450 triệu đồng. Duy trì phong trào ngày thứ 7 chủ nhật xanh, tổ chức vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, đắp lề đường,  tham gia xây dựng tuyến đường mẫu. Tập trung hoàn thiện hồ sơ, phát triển các sản phẩm OCOP chả mực Khánh Đan, khoai lang Xóm Giáo. Xã đã đạt 8/8 tiêu chí, 27/27 chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao.

Công tác giáo dục, y tế được quan tâm, 100% các trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia. Trong năm đã khám, kiểm tra sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần 400 lượt người, giới thiệu việc làm cho 105 lao động, đạt 105% KH, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo chiếm 76,12%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97%, trên địa bàn xã không còn hộ nghèo, an sinh xã hội được quan tâm, an ninh chính trị, TTAT xã hội được giữ vững.

Cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã được xây dựng khang trang (ảnh trường tiểu học xã Đầm Hà)

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng các chương trình kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh  và của huyện. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 14,8%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 84,9%. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, hướng về địa bàn dân cư gắn với thực hiện quy chế dân chủ, phát huy vai trò của quần chúng, thực hiện chức năng giám sát bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị Đảng ủy xã Đầm Hà tập trung thực hiện chủ đề công tác năm của huyện “Giữ vững địa bàn an toàn và tốc độ phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới; tích hợp, bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch; nâng chất tiêu chí nông thôn mới chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện”.Thường xuyên rà soát, bổ sung kịch bản về phòng chống dịch covid – 19. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, nâng cao ý thức của người dân chủ động các biện pháp phòng, chống dịch, ngăn chặn hiệu quả nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Động viên cử tri tích cực, chủ động tham gia bầu cử, phấn đấu tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt cao.

Về phát triển kinh tế xã hội, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới, phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, gieo trồng hết diện tích canh tác, quản lý, khai thác, phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xây dựng kế hoạch thực hiện xã đạt Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2022. Mở rộng quy mô phát triển sản phẩm chả cá, chả mực, củ cải, sản xuất khoai lang Xóm Giáo theo tiêu chuẩn VietGap. Cải tạo vườn tạp, xây dựng và triển khai Đề án trồng cây ăn quả tập trung trên địa bàn.

Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách về an sinh xã hội. Duy trì xã không còn hộ nghèo, phấn đấu xã không còn hộ cận nghèo; tuyên truyền, vận động để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT. Giới thiệu, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/HU, số 23-NQ/HU của Huyện ủy Đầm Hà về phát triển du lịch, về phát triển văn hóa, con người Đầm Hà.

Phối hợp với phòng y tế huyện, nâng cao hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; tăng cường công tác truyền thông dân số, thực hiện các biện pháp hạn chế sinh con thứ 3 trở lên, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng.

Phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học – kỹ thuật, dạy nghề cho lao động nông thôn theo hướng chú trọng giải quyết việc làm tại chỗ và phù hợp với nhu cầu xã hội. Tuyên truyền vận động người dân tham gia đi làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam…

Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, tài nguyên, môi trường. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 01/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị 09-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy “về việc tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và vỉa hè, lòng, lề đường trên địa bàn huyện”. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Trong công tác xây dựng Đảng, tập trung truyên truyền, quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nhất là năng lực làm việc, ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử, phục vụ nhân dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng gắn với nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt đảng tại chi bộ.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể. Xây dựng điển hình mô hình dân vận khéo, nâng cao chất lượng hoạt động của Khối Vận xã.

Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giữ vững an ninh tuyến biển, an ninh tôn giáo; quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú tạm vắng trên địa bàn; chủ động nắm bắt tình hình và kịp thời xử lý, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự.

                        Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)