Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Đầm Hà hướng về ngày hội non sông

Những ngày này, trên khắp các nẻo đường của xã Đầm Hà đều rực rỡ cờ hoa, tạo khí thế phấn khởi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng hướng về ngày hội non sông ngày 23/5/2021 – ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Xác định rõ vai trò, ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử, xã Đầm Hà đã bám sát Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các kế hoạch của Ủy ban bầu cử Tỉnh, huyện để khẩn trương triển khai công tác bầu cử trên địa bàn. Xã đã thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử; các tiểu ban, bảo đảm theo luật định.  Đồng thời, ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên; tổ chức thường xuyên việc kiểm tra và hướng dẫn cụ thể ở các thôn.

Là xã ven biển, có nhiều ngư dân, xã Đầm Hà đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên loa phát thanh, các pano, áp phích, khẩu hiệu trên các tàu bè. Tại trụ sở các cơ quan, trường học được trang trí cờ hồng, cờ Tổ quốc dọc các đường trục xã,  trục đường thôn và các khu vực công cộng, nhà văn hóa, các điểm bầu cử. Điều này không chỉ tạo không khí hướng về Ngày hội lớn thêm phấn khởi, vui tươi mà còn giúp đông đảo cử tri trong toàn xã đều nắm rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Toàn xã có 8 điểm bầu cử, xã đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND các xã và tại khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi thông tin trên hệ thống loa truyền thanh để cử tri biết, theo dõi và kiểm tra. Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp tổ chức 13 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cho 46 người ứng đại biểu HĐND xã Đầm Hà, 01 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 06 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, 07 người ứng cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn cư trú trên địa bàn xã Đầm Hà. Các hội nghị diễn ra trong không khí cởi mở, dân chủ, đúng luật, cử tri đánh giá, nhận xét thẳng thắn, chân thành và bày tỏ nguyện vọng mong muốn lựa chọn được những người có tâm huyết, trách nhiệm với cộng đồng, có đủ đức, đủ tài, kiến thức để đại diện cho mình và địa phương tham gia vào các cơ quan quyền lực của xã.

Đến thời điểm này, mọi điều kiện, cơ sở vật chất chuẩn bị cho công tác bầu cử đã được chuẩn bị chu đáo. Sau hội nghị hiệp thương lần 3, đã giới thiệu được 36 người tham gia  ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần ba

Với sự nỗ lực và cố gắng cao của cả hệ thống chính trị, cùng với sự chuẩn bị khẩn trương, chu đáo và nghiêm túc cho cuộc bầu cử, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và mỗi cử tri của xã Đầm Hà, tin tưởng rằng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn sẽ được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và đạt kết quả cao.

                                   Minh Hải ( Đoàn TN xã)