Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Đại Bình tập trung hoàn thành nông thôn mới nâng cao hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm 2020, trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đảng ủy xã Đại Bình đã bám sát chỉ đạo của huyện, tập trung thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân.

Đại Bình là xã miền núi, ven biển có tổng diện tích đất tự nhiên 68,94 km2. toàn xã có 689 hộ, với trên 2.489 nhân khẩu, Đảng bộ xã có 9 chi bộ, với 119 đảng viên, tiềm năng phát triển kinh tế chủ yếu là nông nghiệp và thủy sản. Năm 2020, xã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tích cực phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ, đưa các cây trồng có năng xuất, giá trị cao vào sản xuất, đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản như nuôi tôm thẻ chân trắng, nuôi cá lồng bè, nuôi ngao, nghêu trên biển mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tổng giá trị các ngành sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, đạt trên 215 tỷ đồng. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp – dịch vụ ước đạt 10,79 tỷ đồng bằng 154,36% CK. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52,98 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách trên địa bàn xã đạt 287,213 triệu đồng đạt 101,8%KH bằng 31,79 %CK.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả tích cực, xã tập trung thi công các công trình chỉnh trang lòng, lề đường, cống thoát nước. Vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng vườn mẫu, hộ gia đình kiểu mẫu, duy trì phong trào ngày thứ 7, chủ nhật xanh, tích cực vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trồng cây xanh. Đến cuối năm 2020 xã cơ bản đã đạt 7/8 tiêu chí và 26/27 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao.

Xã Đại Bình trồng hoa cây xanh xây dựng nông thôn mới

Trong công tác xây dựng Đảng, đã chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội các chi bộ cơ sở. Thực hiện 6/6 thôn nhất thể hóa Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên, quan tâm bồi dưỡng quần chúng ưu tú kết nạp đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, hướng về khu dân cư, tập trung tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, phòng dịch covid 19 và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Văn hóa xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển, an sinh xã hội được quan tâm, trên địa bàn xã không còn hộ nghèo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị Đảng ủy xã Đại Bình cần quán triệt, Triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử, các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, quan tâm đối tượng cử tri là công nhân khu tại các công nghiệp làm việc theo ca, cử tri là ngư dân đi biển, là đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt cao hơn mức phấn đấu của huyện (99,8%).

Trong phát triển kinh tế, xã cần xác định rõ loại cây trồng chủ lực, lựa chọn hướng sản xuất (theo tiêu chuẩn VietGAP, hoặc hữu cơ) cho phù hợp với địa phương. Xây dựng chương trình, kế hoạch để phát triển vùng trồng cây ăn quả tập trung, trong đó phải xác định quy mô diện tích trồng, số hộ tham gia dự án, nguồn lực đầu tư, nghiên cứu nhu cầu thị trường tiêu thụ. Trong chăn nuôi ưu tiên phát triển loại gia cầm có lợi thế như: Cà sáy, ngan sao…

Nuôi ngan sao của nông dân xã Đại Bình

Duy trì và phát triển diện tích ao đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã. Khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình đầu tư vốn hình thành khu sơ chế, chế biến thủy sản. Tăng cường quản lý, tập huấn kỹ thuật và tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Phát triển khai thác thủy sản theo hướng tăng sản lượng khai thác xa bờ, giảm khai thác ven bờ; khuyến khích phát triển, đóng mới các loại tàu có công suất lớn đánh bắt xa bờ và tham gia giữ vững chủ quyền biển đảo. Đầu tư nâng cấp cảng cá, bến cá, khu neo đậu tàu thuyền, tổ chức tốt dịch vụ hậu cần nghề cá trên địa bàn xã.

Tiếp tục nhân rộng và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân học tập, xây dựng xã hội học tập, gia đình, dòng họ, đơn vị hiếu học; phối hợp với ngành giáo dục vận động học sinh tốt nghiệp lớp 9 THCS tiếp tục học lên THPT hoặc học trung cấp chuyên nghiệp, học nghề, đảm bảo đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/HU, số 23-NQ/HU của Huyện ủy Đầm Hà về phát triển du lịch, về phát triển văn hóa, con người Đầm Hà. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa con người Đầm Hà, đình Tràng Y và di tích lịch sử rừng Cò- núi Hứa, gắn với phát triển du lịch. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa địa phương cho học sinh như tổ chức các hoạt động ngoại khóa tham quan đình Tràng Y, khu di tích lịch sử rừng Cò- núi Hứa…

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia đi làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam… Phấn đấu giải quyết việc làm cho 150 lao động trở lên. Tiếp tục duy trì địa phương không có hộ nghèo, giảm số hộ cận nghèo, không có hộ tái nghèo, phát sinh nghèo.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia xây dựng hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, quan tâm thực hiện các tiêu chí như: Thu gom rác thải, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng và chăm sóc cây bóng mát, cây hoa, cây cảnh.Vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập bình quân đầu người, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tăng cường chỉ đạo, quản lý về đất đai. Sớm hoàn thiện việc cấp đổi và cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Triển khai số hóa hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, dự án, công khai để người dân và doanh nghiệp cùng khai thác hồ sơ.

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 09-CT/HU ngày 03/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về việc tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và vỉa hè, lòng, lề đường trên địa bàn huyện”; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 11/5/2017 của UBND huyện “về lập lại trật tự hành lang An toàn giao thông đường bộ, vỉa hè đô thị trên địa bàn huyện Đầm Hà”. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 1/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Xây dựng chính quyền hành động phục vụ, thân thiện với người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát động và tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng 20 năm ngày tái lập huyện Đầm Hà (01/11/2001-01/11/2021).Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 04-QĐ/TU ngày 7/6/2017 của Tỉnh ủy Quảng Ninh “về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thường xuyên kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch, cam kết tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên. Rà soát, bồi dưỡng để tạo nguồn kết nạp đảng gắn với nâng cao chất lượng đảng viên.

Đổi mới công tác vận động quần chúng, nắm vững tình hình tư tưởng trong  nhân dân. Khối MTTQ và các đoàn thể tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, nhân dân về tích cực hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tham gia phát triển kinh tế, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới nâng cao, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, đảm bảo an ninh trật tự thôn, xóm…

Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, tránh để xảy ra các vụ việc tồn đọng, kéo dài góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

                                             Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)