Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐẦM HÀ TRỰC TIẾP KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐẦM HÀ NĂM 2023

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, từ ngày 10/8/2023 đến ngày 11/8/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Hà phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Hà.

Đoàn trực tiếp kiểm sát do đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Viện trưởng là Trưởng đoàn; đại diện Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện có đồng chí Phạm Văn Khải – Phó chủ tịch và đồng chí Nguyễn Khánh – Kiểm sát viên là thành viên.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Viện trưởng thông qua Quyết định và kế hoạch về việc trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, đồng chí Nguyễn Đông Triều – Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện đã báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/7/2022 đến 30/6/2023, đánh giá những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đồng thời, chỉ đạo các đồng chí trong đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn trực tiếp kiểm sát thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Đ/c Nguyễn Đông Triều – Chi cục trưởng Chi cục THADS báo cáo kết quả công tác

Quá trình kiểm sát cho thấy: Chi cục thi hành án dân sự huyện Đầm Hà về cơ bản đã thực hiện đúng quy định trong công tác thi hành án dân sự: hồ sơ, sổ sách được lập và ghi chép đầy đủ; việc tổ chức giải quyết thi hành án, phân loại, xác minh điều kiện thi hành án; công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý tài sản, vật chứng; thực hiện chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án… đều bảo đảm đúng pháp luật.

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác thi hành án dân sự thời gian qua còn có một số hạn chế như: Sổ sách cập nhật chưa đủ hoặc còn nhầm lẫn giữa các cột mục; việc giao nhận, thông báo cho đương sự các quyết định về thi hành án còn chậm; việc xác minh điều kiện thi hành án đối với một số vụ việc thực hiện chưa đúng theo quy định

Sau hai ngày làm việc hiệu quả, Đoàn đã hoàn thành công tác trực tiếp kiểm sát theo đúng như kế hoạch. Tại buổi kết luận, Đoàn ghi nhận những kết quả đạt được và yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ rõ. Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Đông Triều – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Hà phát biểu tiếp thu những góp ý của Đoàn kiểm sát và hứa khắc phục ngay những hạn chế nhằm nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

                                         Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Hà