Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Vận động ngư dân tự nguyện giao nộp 60 lồng bát quái (lờ dây)

Chiều ngày 20/9, tại khu vực bến Xóm Giáo xã Đầm Hà, qua công tác tuyên truyền vận động của đoàn công tác của huyện, các ngành và xã Đầm Hà, ngư dân xã Đầm Hà đã tự nguyện giao nộp cho chính quyền địa phương 60 lồng bát quái (lờ dây). Đây là ngư cụ cấm dùng trong khai thác đánh bắt thủy sản, qua đó góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản của địa phương.

Thời gian tới huyện Đầm Hà sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư đối với công tác quản lý, khai thác, bảo tồn, phát triển và sử dụng hợp lý nguồn lợi thủy sản; ngăn chặn và giảm thiểu khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, nâng cao hiệu quản lý đa dạng sinh học phục vụ phát triển kinh tế bền vững của huyện, đồng thời tiếp tục triển khai các đợt cao điểm, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo huyện đi kiểm tra chỉ đạo công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp tại thôn Xóm Giáo xã Đầm Hà

Người dân tự nguyện giao nộp 60 lồng bát quái

Mai Thắm – Trung tâm TT&VH