Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 17/6, UBND huyện tổ chức họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Trần Việt Dũng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành; các ngành, các xã, thị trấn chủ động triển khai Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện tạo khí thế trong phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, do tình hình phức tạp của dịch covid -19 đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của huyện: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.095 tỷ đồng, bằng 50,9% KH, tăng 9,8% CK; giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, XDCB đạt 566 tỷ đồng bằng 48,5% KH, giảm 1,8% CK; Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và Dịch vụ đạt 720 tỷ đồng, bằng 46,5% KH, giảm 3,6% so với CK. Hoàn thành các công trình  gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; phối hợp với nhà đầu tư đưa siêu thị Aloha Mall đi vào hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện; Công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 được tập trung chỉ đạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh với tinh thần ”chống dịch như chống giặc”, theo phương châm ”3 trước, 4 tại chỗ” do vậy đã kiểm soát tốt tình hình, không để dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng; đồng thời khẩn trương triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch covid – 19.

Chương trình nông thôn mới, chương trình 135 đạt nhiều kết quả tích cực,  công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường, công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm. Thực hiện việc sáp nhập địa giới hành chính xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân; sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ công chức viên chức và người lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố; Triển khai thực hiện tốt các điều kiện phục vụ cho Tổ chức Đại Hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công. Quốc phòng an ninh, trật tự àn toàn xã hội được đảm bảo.

Tại phiên họp, các ngành, xã, thị trấn đã chỉ ra những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn như  sản xuất nông nghiệp, thu ngân sách, tình hình lao động việc làm của một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dịch vụ, HKD chịu nhiều ảnh hưởng của dịch covid-19; chỉ số DDCI năm 2019 của huyện giảm 7 bậc, đứng cuối cùng trong các địa phương trong tỉnh… Đồng thời, thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 6 tháng đầu năm; Báo cáo tổng kết chương trình 135, đề án 196 giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn huyện….

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, đồng chí Trần Việt Dũng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, ngành, các xã, thị trấn trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thời tiết. Đặc biệt những kết quả tích cực trong công tác thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; phát triển văn hóa, xã hội; Tổ chức thành công Đại hội điểm cấp huyện…Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng nghiêm túc nhìn nhận, chỉ ra các hạn chế, yếu kém các đơn vị cần khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn. Triển khai nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu, các đơn vị cần hoàn thiện kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Thực hiện đúng kịch bản tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách năm 2020, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội kịch bản đã đề ra; tạo điều kiện tối đa để phục hồi các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó, đôn đốc, vận động nông dân gieo cấy tập trung, đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ mùa; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai TKCN trên địa bàn.Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới của các xã: phấn đấu xã Quảng Tân đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu; các xã Tân Bình, Dực Yên, Đầm Hà đạt xã nông thôn mới nâng cao; huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới. Tổ chức thực hiện tốt cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách.  Tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, tài nguyên và môi trường, Trật tự đô thị, GPMB. Quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; giới thiệu việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Chủ động nắm tình hình và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và tiếp tục giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền. Giữ vững ANCT- TTATXH trên địa bàn.

Đồng chí Trần Việt Dũng- Chủ tịch UBND huyện trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Đinh Khắc Trọng

Trong chương trình làm việc, UBND huyện đã công bố quyết định về công tác cán bộ, theo đó đồng chí Đinh Khắc Trọng được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng y tế huyện Đầm Hà.

                                                             CTV.Minh Hải